دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1399/01/27 تعداد بازدید: 79
کسب نمایه Iscمجله تحقیقات سلامت دانشکده بهداشت
مجله تحقیقات سلامت در جامعه دانشکده بهداشت ساری در اسفند 98 موفق به کسب نمایه در لیست نشریات اصلی پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام Iscگردید.
مجله تحقیقات سلامت در جامعه دانشکده بهداشت ساری در اسفند 98 موفق به کسب نمایه در لیست نشریات اصلی پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام Iscگردید. این موفقیت را به متولیان محترم مجله و اعضای محترم هئیت علمی تبریک می گوئیم. روابط عمومی دانشکده بهداشت کسب نمایه Iscمجله تحقیقات سلامت دانشکده بهداشت
Powered by DorsaPortal