دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/12/05 تعداد بازدید: 203
نشست بررسی و نحوه مقابله با بیماری ویروس کرونا
نشست بررسی و نحوه مقابله با بیماری ویروس کرونا در روز دوشنبه مورخ 98/12/5در اتاق ریاست دانشکده بهداشت تشکیل شد.
  نشست بررسی و نحوه مقابله با بیماری ویروس کرونا در روز دوشنبه مورخ 98/12/5 با ریاست ، معاونت آموزشی ، معاونت پژوهشی دانشکده و اعضای هئیت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط و گروه بهداشت عمومی در اتاق ریاست دانشکده برگزار شد. پس از بحث و تبادل نظر اعضاء مقرر گردید کمیته مقابله با بیماری ویروس کرونا در دانشکده تشکیل گردد و همچنین نسبت به تهیه بسته های آموزشی و ایجاد کانال آموزشی در فضای مجازی با مشارکت اعضای محترم هئیت علمی گروه های تخصصی دانشکده انجام گردد علاوه بر آن در خصوص نحوه پیشگیری گندزایی سرویس های بهداشتی و راهروها و اماکن ....و جلسات آموزش توجیهی برای پرسنل برگزار گردد. روابط عمومی دانشکده بهداشت
 نشست بررسی و نحوه مقابله با بیماری ویروس کرونا
Powered by DorsaPortal