دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/12/04 تعداد بازدید: 68
انتصاب آقای دکتر سید ابوالحس نقیبی
انتصاب آقای دکتر سید ابوالحس نقیبی بعنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده تبریک می گوئیم و برای ایشان آرزوی توقیق بیشتر در امور علمی و پژوهشی خواستاریم.
انتصاب آقای دکتر سید ابوالحس نقیبی بعنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده تبریک می گوئیم و برای ایشان آرزوی توقیق بیشتر در امور علمی و پژوهشی خواستاریم. روابط عمومی دانشکده بهداشت انتصاب آقای دکتر سید ابوالحس نقیبی
Powered by DorsaPortal