دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند
br ENGLISH
شرح وظیفه رئیس امور عمومی
نظارت بر اجرای کلیه برنامه ها، بخشنامه ها، مقررات و ...،
 پیگیری و برنامه ریزی جهت اجرای صحیح و به هنگام امور در کلیه واحدهای تحت پوشش، 
 نظارت بر ورود و خروج همکاران،
پاسخگویی به نامه های اداری،
انجام امور محوله از سوی مسئولین مافوق و....
 
 
1399/10/21
Powered by DorsaPortal