دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
شرح وظیفه معاون پژوهشی
 

شرح وظایف اختیارات معاون پژوهشی دانشکده

ابلاغ کلیه مصوبات، مقرارت و آئین نامه های ابلاغی از سوی رئیس به مدیران گروه ها

ایجاد هماهنگی در امور پژوهشی دانشکده

نظارت بر حسن اجرای وظایف پژوهشی اعضای هئیت علمی دانشکده

تدوین سیاست های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی موسسه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح

برسی و تدوین طرحهای پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شورا های تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی وپژوهشی و فناوری موسسه

اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی و تحقیق در دانشکده

بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع میشود

بررسی طرحهای پژوهشی و فناوری اعضای هئیت و ارجاع آن به شورای تخصصی پژوهشی و فناوری موسسه

بررسی تقاضای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای موسسه

1399/10/23
Powered by DorsaPortal