دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند
br ENGLISH
شرح وظیفه معاون آموزشی و دانشجویی
 

شرح وظایف اختیارات معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده


 

ابلاغ کلیه مصوبات، مقرارت و آئین نامه های ابلاغی از سوی رئیس به مدیران گروه ها

ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و فرهنگی دانشکده

نظارت آموزشی بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هئیت علمی دانشکده

نظارت و ارزیابی فعالیت های آموزشی نظیر ثبت نام دانشجویی و امتحانات و حضوردر کلاس دانشجویان

نظارت بر فعالیت مدیران گروهها و اعضاء هئیت علمی

نظارت بر توزیع دروس ارائه شده در نیمسال

مکاتبات مربوط به دانشجویان و تهیه کنترل معرفی های دانشجویی طبق ضوابط

تهیه خوراک کارشناسی لازم برای جلسات شورای آموزشی فرهنگی و دانشجویی

پیگیری اجرای مصوبات شورای آموزشی و فرهنگی و دانشجویی

نظارت بر فعالیت انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی

1399/10/23
Powered by DorsaPortal