دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
شرح وظیفه ریاست دانشکده

 

شرح وظایف اختیارات رئیس دانشکده

 

ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

ابلاغ کلیه مصوبات، مقرارت و آئین نامه های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه ها

نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس موسسه ابلاغ میشود

ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

نظارت برحسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هئیت علمی دانشکده

پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس موسسه

بررسی صلاحیت معاونان، مدیران گروهها و اظهار نظر درباره آن

هماهنگی با سایر موسسات و سازمانهای دولتی مبنی بر همکاریهای بین بخشی

ایجاد هماهنگی جهت همکاریهای علمی و پژوهشی با دستگاههای اجرایی

1399/10/23
Powered by DorsaPortal