دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
مديريت خدمات بهداشتي درماني

 

 

عنوان پايان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاريخ فارغ‌التحصيلي‌

 تحليلي بر نظام تحول سلامت با رويكرد مدل برنامه دونابديان در نزد ذينفعان:  يك مطالعه تركيبي  نبوي-سيده محدثه  دكترعابدي دكترنقيبي 98/6/4 
تعيين ارتباط عوامل استرس زا محيط كار بر كيفيت ارائه خدمات و رضايتمندي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال1397  اكبري كوتنايي-سميرا دكترطهماسبي دكترعابدي 98/6/3 
بررسي وضعيت پاسخگويي واحدهاي ارائه خدمات             سرپايي درشهرستان ساري در سال 1396    الهه اسپرجاني دكتر روحاني  دكترطهماسبي-دكترموسوي نسب 98/5/19
 تعيين رابطه كيفيت زندگي (عمومي –اختصاصي شغلي) با نقش هاي واسط (تعارض كار – تيپ هاي شخصيتي) كاركنان باليني بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران  شهربانو داداش پور  دكترطهماسبي  دكترعابدي 98/5/7 
تبيين نقش هريك از ارائه كنندگان ،گيرندگان خدمات و سازمان عرضه سلامت در بخش دولتي و خصوصي و تامين اجتماعي در تقاضاي القايي: يك مطالعه تركيبي  پرستومهدوي دكتر عابدي دكترنقيبي 98/3/22
بررسي الگوي ارائه خدمات به بيماران بستري در بيمارستانهاي استان مازندران قبل و بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت  راحله چراغي دكتر صمد روحاني  دكتر سيد نورالدين موسوي نسب-دكتر بهرام طهماسبي  97/12/25
مطالعه الگوي تخصيص در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي در بيمارستانهاي منتخب شهر تهران در سال 1395  مهرداد جعفري دكتر صمد روحاني دكتر سيد نورالدين موسوي نسب 97/11/30 
مقايسه نتايج عملكردي اجراي طرح پزشك خانواده شهري و روستايي با رويكرد مدل تعالي سازي   ابوالفضل مروي  دكتر قاسم عابدي  دكتر جمشيد يزداني 97/10/30 
ارزيابي كيفيت عملكرد سيستم اطلاعات روتين مراقبتهاي بهداشتي اوليه در استان مازندران در سال 1396  خديجه صفي زاده دكتر صمد روحاني دكتر سيد نورالدين موسوي نسب

 آزيتا بالا غفاري

 97/6/31
       مطالعه تطبيقي مقايسه اي نظام سلامت كشورهاي                منتخب و ارائه الگو براي ايران

   عليرضا عباسي     چالشتري

دكتر قاسم عابدي

 

97/4/17 

ارزيابي مراقبتهاي مديريت شده بيماريهاي واگير و غير واگير منتخب در استان گلستان در سال 95

سيد امير سلطاني

دكتر قاسم عابدي

دكتر جمشيد يزداني

97/4/17

  
 
 
 
 
 
 
1398/06/02
Powered by DorsaPortal