دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
br ENGLISH
مديريت خدمات بهداشتي درماني

 

 

عنوان پايان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاريخ فارغ‌التحصيلي‌

 تحليلي بر نظام تحول سلامت با رويكرد مدل برنامه دونابديان در نزد ذينفعان:  يك مطالعه تركيبي  نبوي-سيده محدثه  دكترعابدي دكترنقيبي 98/6/4 
تعيين ارتباط عوامل استرس زا محيط كار بر كيفيت ارائه خدمات و رضايتمندي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال1397  اكبري كوتنايي-سميرا دكترطهماسبي دكترعابدي 98/6/3 
بررسي وضعيت پاسخگويي واحدهاي ارائه خدمات             سرپايي درشهرستان ساري در سال 1396    الهه اسپرجاني دكتر روحاني  دكترطهماسبي-دكترموسوي نسب 98/5/19
 تعيين رابطه كيفيت زندگي (عمومي –اختصاصي شغلي) با نقش هاي واسط (تعارض كار – تيپ هاي شخصيتي) كاركنان باليني بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران  شهربانو داداش پور  دكترطهماسبي  دكترعابدي 98/5/7 
تبيين نقش هريك از ارائه كنندگان ،گيرندگان خدمات و سازمان عرضه سلامت در بخش دولتي و خصوصي و تامين اجتماعي در تقاضاي القايي: يك مطالعه تركيبي  پرستومهدوي دكتر عابدي دكترنقيبي 98/3/22
بررسي الگوي ارائه خدمات به بيماران بستري در بيمارستانهاي استان مازندران قبل و بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت  راحله چراغي دكتر صمد روحاني  دكتر سيد نورالدين موسوي نسب-دكتر بهرام طهماسبي  97/12/25
مطالعه الگوي تخصيص در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي در بيمارستانهاي منتخب شهر تهران در سال 1395  مهرداد جعفري دكتر صمد روحاني دكتر سيد نورالدين موسوي نسب 97/11/30 
مقايسه نتايج عملكردي اجراي طرح پزشك خانواده شهري و روستايي با رويكرد مدل تعالي سازي   ابوالفضل مروي  دكتر قاسم عابدي  دكتر جمشيد يزداني 97/10/30 
ارزيابي كيفيت عملكرد سيستم اطلاعات روتين مراقبتهاي بهداشتي اوليه در استان مازندران در سال 1396  خديجه صفي زاده دكتر صمد روحاني دكتر سيد نورالدين موسوي نسب

 آزيتا بالا غفاري

 97/6/31
       مطالعه تطبيقي مقايسه اي نظام سلامت كشورهاي                منتخب و ارائه الگو براي ايران

   عليرضا عباسي     چالشتري

دكتر قاسم عابدي

 

97/4/17 

ارزيابي مراقبتهاي مديريت شده بيماريهاي واگير و غير واگير منتخب در استان گلستان در سال 95

سيد امير سلطاني

دكتر قاسم عابدي

دكتر جمشيد يزداني

97/4/17

  
 
 
 
 
 
 
1398/06/02
Powered by DorsaPortal