دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
دفاع، همايش، كنگره ، سمينار ...
 جلسات دفاع
 
 

دانشجو

رشته

تاریخ

تصاویر

    
 لاله راننده کلانکش
 بهداشت محیط
 1398/10/18 
ادیب مقیمی
 آمار زیستی
 1398/08/27 
 مهدی طاهری پور
 بهداشت محیط 1398/07/10 
 محدثه نبوی  مدیریت خدمات بهداشتی  1398/06/04 
 سمیرا اکبری  مدیریت خدمات بهداشتی  1398/06/03 
 الهه اسپرجانی مدیریت خدمات بهداشتی  1398/05/19 

 راحله چراغی

 مدیریت خدمات بهداشتی  

  1397/12/25

 اسماعیل محمدی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین1397/08/14
 
 هما ملک خانی بهداشت حرفه ای 1397/10/09 
انسیه اکبرپور آمار زیستی 1397/11/17  
  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 1397/11/15  
 کلاته عربی بهداشت حرفه ای 1397/10/04 
  بهداشت محیط  1397/11/15  
 فاطمه نوروزی بهداشت محیط 1397/05/07  
 اعلا  بهداشت محیط  1397/06/17  
 فولادی  بهداشت محیط  1397/06/17  
 علی چهارکامه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 1397/00/00  
 نظام محله حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 1397/00/00  
وحید مقرب زاده آمارزیستی 1397/05/03  
   1397/11/15  
 
 
 
1399/03/21
Powered by DorsaPortal