دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
بازديد، ارزيابي
 
 
 

 موضوع

 تاریخ

 تصاویر

راه اندازی رشته کارشناسی ارشد بهره برداری و نگهداری تاسیسات بهداشتی گروه مهندسی بهداشت محیط
 
 1399/07/09
 
 
 اعتبار بخشی 
 
 1397/10/08
 
 
بازدید از گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 
 1397/09/17
 
 بازدید دکتر موسوی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران به همراه معاونین محترم
 
 1397/08/19
 
 ارزشیابی  و برنامه ریزی رشته بهداشت محیط

در خصوص درخواست راه اندازی مقاطع کارشناسی ارشد رشته بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شهری و بررسی رفع نواقص دکترای تخصصی رشته بهداشت محیط و ارزیابی مقطع کارشناسی رشته مزبور 

 
1397/08/12
 
 
 
جلسه نتایج ارزیابی درونی و اعلام رتبه نخست دانشکده بهداشت بین 9 دانشکده دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 
 
 1397/02/04
 
 
 
 
1399/07/13
Powered by DorsaPortal