دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
بازديد، ارزيابي
 
 
 

 موضوع

 تاريخ

 تصاوير

 
 اعتبار بخشي 
 
 1397/10/08
 
 
بازديد از گروه مهندسي بهداشت حرفه اي
 
 
 1397/09/17
 
 بازديد دكتر موسوي رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران به همراه معاونين محترم
 
 1397/08/19
 
 ارزشيابي  و برنامه ريزي رشته بهداشت محيط

در خصوص درخواست راه اندازي مقاطع كارشناسي ارشد رشته بهره برداري و نگهداري از تاسيسات شهري و بررسي رفع نواقص دكتراي تخصصي رشته بهداشت محيط و ارزيابي مقطع كارشناسي رشته مزبور 

 
1397/08/12
 
 
 
جلسه نتايج ارزيابي دروني و اعلام رتبه نخست دانشكده بهداشت بين 9 دانشكده دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 
 
 1397/02/04
 
 
 
 
1398/04/12
Powered by DorsaPortal