دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
بازديد گروه هاي آموزشي (كارآگاه -كارآموزي - كارورزي-...)
 
 
 

 موضوع  بازديد

گروه آموزشي 

مقطع

 تاريخ

 تصاوير

 كارگاه آموزشي ارتقاء و توانمندسازي نيروهاي شاغل در آزمايشگاه آب شبكه بهداشت
بهداشت محيط
  
1398/09/20
 
 
 كارگاه آموزشي گروه آمار استنباط بيزي با نرم افزاري Open Bu Gs اساتيدگروه آمار  1397/08/30 
 كارآموزي دانشجويان بهداشت عمومي  بهداشت عمومي كارشناسي پيوسته 
نيمسال‌دوم97-96 
 

خانه سالمندان مهرآوران شمال

بهداشت عمومي

كارشناسي پيوسته

1397/02/25

 

كارگاه پرپوزال نويسي  
   1396/12/13 
 
 
 
1398/09/23
Powered by DorsaPortal