دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
جلسات
 جلسات شورای پژوهشی
 

 تاریخ

 تصاویر

 
 1398/12/4
 
 
1398/11/20
 
 
 
1398/11/6
 
 
 
1398/10/21
 
 
 
 
1398/10/8
 
 
 
 
1398/8/26
 
 
 
 
 
 1398/8/12
 
 
 
1398/7/7
 
 
1398/05/27
 
 
  
1398/04/30
 
 
  1398/04/09
 
  1398/03/12 
 
 1398/02/09
 
 
 1397/12/18
 
 

 

 1397/12/05

 

 
 1397/11/27
 
 
 1397/09/25
 
 
 1397/09/11
 
 
 1397/08/13
 
1397/08/06  
 1397/04/03 
 
  1397/2/9
 
 1396/12/21 
 
 1396/12/6
 

 موضوع

 تاریخ

 تصاویر

 
نشست بررسی ونحوه مقابله با بیماری ویروس کرونا 
 
1398/12/5
 
 نشست هم اندیشی مسئولین دانشکده با بانوان محترم دانشکده 
 
 
1398/11/13
 
 
 نشست مسئولین و اعضاء هیئت علمی دانشکده با شهرداری فرح آباد 
 
 
1398/11/13
 
 
 جلسه توجیهی برنامه سفیران سلامت با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه ومسئولین و اعضای شورای صنفی و بسیج دانشجویی
 
 
1398/9/25
 
نشست هم اندیشی مسئولین واعضای هیئت علمی با مسئول نهاد رهبری 
 
 
1398/9/19
 
 
 
 
 جلسه مسئولین دانشکده با کارشناس ونماینده گروه بهداشت عمومی
 
 1398/7/23
 
 
 
جلسه شورای صنفی دانشجویی
 
1398/7/23
 
 
 
جلسه کمیته ارتقاء دکتر رضاعلی  محمدپور
 
1398/7/16
 
 
 
جلسه کمیته ارتقاء دکتر فتح اله غلامی
 
1398/7/14
 
جلسات کمیته ارزشیابی دو پرونده آقایان
دکتر رضا علی  محمدپور
دکتر فتح اله  غلامی 
 
1398/7/6
 
 
 جلسه ریاست دانشکده با همکاران واحد کتابخانه دانشکده
 
  1398/05/30
 
 
 جلسه معاونت بهداشتی با مسئولین دانشکده
  1398/05/14 
 
 
  1398/03/12
   
جلسات کمیته ارزشیابی دانشکده دو پرونده آقایان دکتر جمشید یزدانی چراتی و
دکتر سید فرزاد متولی حقی 
 
1398/03/20
 
 
   
تفسیر قرآن
 
 
 1398/03/07
 
 
روز معلم
 
 1398/02/15
 
 
  نشست کمیته تحقیقات دانشجویی با مسئولین  
 
1398/01/25
 
 
 
 تجلیل از دکتر یزدان پناه 
 
 1397/11/16
 
 
  جلسه با واحد it دانشگاه
 
 1397/11/07
 
 
 جلسه مسئولین مجتمع و مسئولین دانشکده
 
  1397/09/14
 
 نشست ریاست دانشکده با گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 
1397/09/10
 
 
 
 نشست بسیج دانشجویی دانشکده 
 
 1397/09/07
 
 
نشست کمیته انضباطی دانشجویان  با دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی مهر 97   
 
 1397/08/20
 
 
 جلسه شورای صنفی دانشجویی
 
 1397/08/13
  
  جلسه توجیهی آئین نامه استعداد درخشان
(دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) 
 
 1397/07/29
 
 
نشست مسئولین دانشکده با کارکنان به مناسبت روز کارمند
 
 1397/06/4
 
نشست مسئولین دانشکده با کارکنان دانشکده بهداشت 
 
 1397/04/25
 
 نشست مسئولین دانشکده با اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده
 
1397/04/24
 
 
 حضور معاون آموزشی دانشگاه و مدیران حوزه معاونت آموزشی در دانشکده بهداشت
 
 1397/03/08
 
 
نشست معاونت با مدیران گروه
 
 
 1397/03/05
 
 
 نشست مسئولین دانشکده بامدیران گروه
 
 1396/12/16
 
 نشست مسئولین دانشکده با دانشجویان 
 
 1396/12/13
 
 نشست مسئولین دانشکده با اساتید گروه علوم پایه 
1396/11/00
 
  نشست مسئولین دانشکده با اساتید گروه حشره شناسی پزشکی 
1396/11/00
 
  نشست مسئولین دانشکده با اساتید گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 
1396/11/00
  
  نشست مسئولین دانشکده ومدیران گروه های آموزشیدانشکده 1396/11/29 
 نشست مسئولین دانشکده با اساتید گروه مهندسی بهداشت محیط 
 
 1396/11/28
  
 نشست مسئولین دانشکده با کارکنان دانشکده
 
 1396/11/28 
  
 
نشست مسئولین دانشکده با اساتید گروه  آمارزیستی و اپیدمیولوژی
 
 1396/11/04
 
 نشست مسئولین دانشکده با اساتید گروه  بهداشت عمومی
 
 
1396/11/2
 

 
 
 
1399/07/30
Powered by DorsaPortal