دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
br ENGLISH
حوزه معاونت آموزشي و دانشجوئي
 
   
 
 فرآيند كاري و زمان ملاقات معاونت آموزشي  و دانشجويي دانشكده در نيمسال جاري 
 
  
            
  دكترسيدابوالحسن نقيبي   (Ph.D   آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت)     
 

  Mail:anaghibi1345@yahoo.com  

    

شنبه

ساعت 8 الي 10         كلاس با دانشجويان

ساعت 10 الي 12       ملاقات همكاران و دانشجويان و ارباب رجوع

ساعت 12الي 15        نماز- مشاوره با دانشجويان و انجام امورات اداري                     

يكشنبه

ساعت 8 الي 10          كلاس با دانشجويان كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي

ساعت 10 الي 12       شركت در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه
ساعت 12 الي 13       نماز- ملاقات همكاران و دانشجويان و ارباب رجوع
ساعت 13 الي 15       مشاوره با دانشجويان و ارباب رجوع

دوشنبه

ساعت 8 الي 10         انجام امورات اداري

ساعت 10 الي 12      مشاوره با دانشجويان 
ساعت 12 الي 15      شركت در جلسات شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

سه شنبه

ساعت 8 الي 10          مشاوره با دانشجويان 

ساعت 10 الي 12       كلاس با دانشجويان كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي
ساعت 12 الي 15       نماز- انجام امورات اداري ملاقات همكاران و ارباب رجوع و مشاوره با دانشجويان

چهارشنبه

ساعت 8 الي 10         مشاوره با دانشجويان و انجام امورات اداري

ساعت 10 الي 12       ملاقات همكاران و ارباب رجوع و مشاوره با دانشجويان
ساعت 12 الي 13       نماز- ملاقات همكاران و دانشجويان و ارباب رجوع انجام امورات اداري
ساعت 13 الي 15       كلاس با دانشجويان كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي
 
 
 
 
 
 
  
1397/07/02
Powered by DorsaPortal