دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
br ENGLISH
حوزه رياست
  
  

فرآيند كاري و زمان ملاقات رياست دانشكده در نيمسال جاري

         
                                       دكتر جمشيد يزداني چراتي  (دكتري آمار زيستي)
  Mail:jyazdani@mazums.ac.ir
 
  

شنبه

ساعت 8 الي 10            كلاس با دانشجويان ارشد آمار

ساعت 10 الي 12          كلاس با دانشجويان ارشد آمار
ساعت 12 الي 13          نماز انجام امورات اداري
ساعت 13 الي 15          انجام امورات اداري دانشكده 

يكشنبه

 ساعت 8 الي 10           شركت در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده 

 ساعت 10 الي 12       شركت در جلسات پژوهشي شوراي دانشگاه
ساعت 12 الي 13        نماز- انجام امورات اداري، ملاقات همكاران و دانشجويان و ارباب رجوع
ساعت 13 الي 15        كلاس با دانشجويان 

دوشنبه

ساعت 8 الي 10           شركت در جلسات شورا و غيره  دانشگاه

ساعت 10 الي 12        كلاس با دانشجويان h.D .P دكتري داروسازي
ساعت 12 الي 13         نماز  مشاوره با دانشجويان
ساعت 13 الي 15         كلاس با دانشجويان ارشد

سه شنبه

ساعت 8 الي 10           كلاس با دانشجويان پيوسته بهداشت عمومي

ساعت 10 الي 12         كلاس با دانشجويان پيوسته بهداشت عمومي
ساعت 12 الي 13         نماز  مشاوره با دانشجويان و ملاقات همكاران
ساعت 13 الي 15         كلاس با دانشجويان

چهارشنبه

ساعت 8 الي 11           كلاس با دانشجويان 

ساعت 11 الي  12       انجام امورات اداري وملاقات با همكاران و دانشجويان
ساعت 12 الي 13        نماز  مشاوره با دانشجويان
ساعت 13 الي 15        كلاس با دانشجويان h.D .P دكتري داروسازي
 
 
 
  
1397/07/02
Powered by DorsaPortal