دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
علوم پايه
 
 طرح درس   -  طرح دوره 
اساتید مدعو گروه‌های آموزشی علوم پایه
 
       طرح درس                                           استاد              طرح دوره                          استاد
       
  
   مواد خوراکی و رژیم های درمانیدکتر رمضانی  اصول تغذیهدکتر رمضانی 
     
  تغذیه و تغذیه درمانیدکترقائمی   تغذیه و تغذیه درمانی (پرستاری آمل)دکترقائمی

  موادخوراکی ورژیم‌های درمان(داروسازی ساری-رامسر) دکترقائمی
   بهداشت مواد غذایی دکترواحدی   
    بهداشت موادغذاییدکترواحدی
    بهداشت روانی و اعتیاد دکتریزدانپناه   
  روانشناسی و بهداشت روانیدکتریزدانپناه   بهداشت روانی و اعتیاد دکتریزدانپناه
  مهارتهای ارتباطیدکتریزدانپناه   روانشناسی و بهداشت روانیدکتریزدانپناه 
    مهارتهای ارتباطیدکتریزدانپناه
   
 
 
 
1399/10/20
Powered by DorsaPortal