دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد
br ENGLISH
آمار زيستي و اپيدميولوژي
 طرح درس   -  طرح دوره 
گروه آموزشي آمار زيستي و اپيدميولوژي 
 
                       طرح درس                                                                  استاد                            طرح دوره                     استاد
       
 روش تحقيق در علوم بهداشتي (بهداشت عمومي) دكتر شعبانخاني   آمار حياتي دكترشعبانخاني

 

 

 

 

 آمار حياتي       دكتر محمدپور

 

 آمار حياتي 

دكتر محمدپور

 آمار زيستي 

دكتر محمدپور 

 

طرح و تحليل و كارآزمايي باليني

دكتر محمدپور

طرح و تحليل و كارآزمايي باليني

دكتر محمدپور

 

 

 

 

 آشنايي با نرم افزار كامپيوتر (بهداشت حرفه اي) 

دكتريزداني‌چراتي

 آشنايي با نرم افزار كامپيوتر (بهداشت حرفه اي)  دكتريزداني‌چراتي

 

 آمار و اطلاع رساني ارشد سم شناسي (داروسازي)

دكتريزداني‌چراتي

 آمار پيشرفته دكتريزداني‌چراتي

 

 تحليل چندمتغيره كاربردي

دكتريزداني‌چراتي

آمار تخصصي

دكتريزداني‌چراتي

 

 تحليل داده هاي بقاء درتحقيقات پزشكي

دكتريزداني‌چراتي

 آمار تحليلي (ارگونومي)

دكتريزداني‌چراتي

 

 تحليل داده هاي طبقه بندي شده

دكتريزداني‌چراتي

 آمار حياتي و استفاده از نرم افزار

دكتريزداني‌چراتي

 

 روش تحقيق در علوم بهداشتي (بهداشت عمومي)  

دكتريزداني‌چراتي

 آمار و اطلاع رساني ارشد سم شناسي (داروسازي)

دكتريزداني‌چراتي

 

 آمار پيشرفته

دكتريزداني‌چراتي

 تحليل چندمتغيره كاربردي

دكتريزداني‌چراتي

 

 آمار تحليلي (ارگونومي)

دكتريزداني‌چراتي

 تحليل داده هاي بقاء درتحقيقات پزشكي

دكتريزداني‌چراتي

 

 آمار تخصصي

دكتريزداني‌چراتي

 تحليل داده هاي طبقه بندي شده

دكتريزداني‌چراتي

 

 آمار حياتي و استفاده از نرم افزار

دكتريزداني‌چراتي

 روش تحقيق و آمار پيشرفته شيمي دارويي(داروسازي) 

دكتريزداني‌چراتي

 

 روش تحقيق و آمار پيشرفته شيمي دارويي(داروسازي) 

دكتريزداني‌چراتي

 سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

دكتريزداني‌چراتي

 

 سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

دكتريزداني‌چراتي

 كاربرد كامپيوتر در مديريت(ارشد مديريت)

دكتريزداني‌چراتي

 

 فناوري اطلاعات

دكتريزداني‌چراتي

 كاربردكامپيوتردرتجزيه‌وتحليل داده‌ها (بهداشت عمومي)

دكتريزداني‌چراتي

 

كاربرد كامپيوتر در مديريت(ارشدمديريت)

دكتريزداني‌چراتي

 فناوري اطلاعات

دكتريزداني‌چراتي

 

كاربردكامپيوتردرتجزيه‌وتحليل‌داده‌ها (بهداشت‌عمومي)

دكتريزداني‌چراتي

 فناوري اطلاعات (نانوفناوري اطلاعات) 

دكتريزداني‌چراتي

 

 

 

     
 
 
 
1397/09/11
Powered by DorsaPortal