دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
آمار زيستي و اپيدميولوژي
 طرح درس   -  طرح دوره 
گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی 
 
                       طرح درس                                                                  استاد                            طرح دوره                     استاد
       
 روش تحقیق در علوم بهداشتی (بهداشت عمومی) دکتر شعبانخانی   آمار حیاتی دکترشعبانخانی

 

 

 

 

 

 آمار حیاتی       دکتر محمدپور

 

 آمار حیاتی 

دکتر محمدپور

 آمار زیستی 

دکتر محمدپور 

 

طرح و تحلیل و کارآزمایی بالینی

دکتر محمدپور

طرح و تحلیل و کارآزمایی بالینی

دکتر محمدپور

 

 

 

   

 

 آشنایی با نرم افزار کامپیوتر (بهداشت حرفه ای) 

دکتریزدانی‌چراتی

 آشنایی با نرم افزار کامپیوتر (بهداشت حرفه ای)  دکتریزدانی‌چراتی

 

 آمار و اطلاع رسانی ارشد سم شناسی (داروسازی)

دکتریزدانی‌چراتی

 آمار پیشرفته دکتریزدانی‌چراتی

 

 تحلیل چندمتغیره کاربردی

دکتریزدانی‌چراتی

آمار تخصصی

دکتریزدانی‌چراتی

 

 تحلیل داده های بقاء درتحقیقات پزشکی

دکتریزدانی‌چراتی

 آمار تحلیلی (ارگونومی)

دکتریزدانی‌چراتی

 

 تحلیل داده های طبقه بندی شده

دکتریزدانی‌چراتی

 آمار حیاتی و استفاده از نرم افزار

دکتریزدانی‌چراتی

 

 روش تحقیق در علوم بهداشتی (بهداشت عمومی)  

دکتریزدانی‌چراتی

 آمار و اطلاع رسانی ارشد سم شناسی (داروسازی)

دکتریزدانی‌چراتی

 

 آمار پیشرفته

دکتریزدانی‌چراتی

 تحلیل چندمتغیره کاربردی

دکتریزدانی‌چراتی

 

 آمار تحلیلی (ارگونومی)

دکتریزدانی‌چراتی

 تحلیل داده های بقاء درتحقیقات پزشکی

دکتریزدانی‌چراتی

 

 آمار تخصصی

دکتریزدانی‌چراتی

 تحلیل داده های طبقه بندی شده

دکتریزدانی‌چراتی

 

 آمار حیاتی و استفاده از نرم افزار

دکتریزدانی‌چراتی

 روش تحقیق و آمار پیشرفته شیمی دارویی(داروسازی) 

دکتریزدانی‌چراتی

 

 روش تحقیق و آمار پیشرفته شیمی دارویی(داروسازی) 

دکتریزدانی‌چراتی

 سیستمهای اطلاع رسانی نیمسال اول 1400-99  دکتریزدانی‌چراتی  سیستمهای اطلاع رسانی نیمسال اول 1400-99 دکتریزدانی‌چراتی
 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

دکتریزدانی‌چراتی

 

 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

دکتریزدانی‌چراتی

 کاربرد کامپیوتر در مدیریت(ارشد مدیریت)

دکتریزدانی‌چراتی

 

کاربرد کامپیوتر در مدیریت(ارشدمدیریت)

دکتریزدانی‌چراتی

 کاربردکامپیوتردرتجزیه‌وتحلیل داده‌ها (بهداشت عمومی)

دکتریزدانی‌چراتی

 

کاربردکامپیوتردرتجزیه‌وتحلیل‌داده‌ها (بهداشت‌عمومی)

دکتریزدانی‌چراتی

 فناوری اطلاعات

دکتریزدانی‌چراتی

 

 فناوری اطلاعات

دکتریزدانی‌چراتی

 فناوری اطلاعات (نانوفناوری اطلاعات) 

دکتریزدانی‌چراتی

 

 

 

 مدلسازی در بهداشت حرفه ای  نیمسال اول 1400-99 دکتریزدانی‌چراتی   مدلسازی در بهداشت حرفه ای نیمسال اول 1400-99 دکتریزدانی‌چراتی
     
      
     
     
 
 
 
1399/11/01
Powered by DorsaPortal