دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
br ENGLISH
مهندسي بهداشت محيط
 

عنوان پایان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاریخ فارغ‌التحصیلی‌

حذف فتوکاتالیستی BTEX از هوا با استفاده از فوم شیشه ای بارگذاری شده با Tio2 و Zno با تابش نور فرابنفش

مریم ادهمی

دکتر دیانتی

دکتر اسماعیل بابانژاد

99/6/19

بررسی حذف هیدروکربنهای نفتی از آب به وسیله گیاه آزولافیلیکولوئیدس با استفاده از باکتریهای خویافته به نفت

کبری ذبیح زاده

دکتر رمضانعلی دیانتی

دکتر جمشید یزدانی

98/11/30

بررسی حذف رنگ نساجی در پیل سوختی میکروبی مجهز به کاتد جلبکی آزاد و تثبیت شده

جلال کاظمی

دکتر رمضانعلی دیانتی

دکتر قاسم نجف پور

98/11/30

بررسی عملکرد پیل نمکزدایی(moc)در تصفیه و نمک زدایی فاضلاب سنتتیک شور

اعظم ابراهیمی

دکتر محمدعلی ززولی

دکتر فتح اله غلامی

98/11/30

بررسی کارایی وتلند زیرسطحی در حذف دیازینون و کلرپیرفوس از محیط آبی

حمیده نوازی

دکتر ذبیح اله یوسفی

دکتر اسماعیل بابانژاد-

دکتر رضاعلی محمدپور

98/06/30

بررسی میزان فلزات سنگین و عناصر شیمیایی در برخی نمونه های پرمصرف سیگار و توتونهای قلیان رایج در بازار ایران در سال 1397

مهدی طاهری پور

دکتر محمدعلی ززولی

دکتر جمشید یزدانی

98/06/30

ارزیابی عملکرد فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه فاضلاب کارخانه روغن زیتون

محدثه شهمرادی

دکتر محمدعلی ززولی

دکتر جمشید یزدانی

97/11/15

بررسی میزان آفت کشهای دیازینون و مالاتیون در منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی قائمشهر در سال 97

فاطمه محسنی

دکتر ذبیح الله یوسفی

دکتر رضاعلی محمدپور-

دکتر اسماعیل بابانژاد

بهمن

1397

بررسی کارایی گیاه پالایی در حذف سورفکتانت ها و تصفیه پساب رختشویخانه بیمارستان بوسیله گیاه وتیور

حسن اسماعیلی

دکتر رمضانعلی دیانتی

 

بهمن

1397

بررسی میزان آفت کشهای دیازینون و مالاتیون در منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی قائمشهر در سال

زینب کریمی

دکتر محمدعلی ززولی

دکتر جمشید یزدانی

دکتر رضا رفیعی

بهمن

1397

حذف دیازینون از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت و کائولیت اصلاح شده با سورفکتانتهای کاتیونی

صاحبه باوندی

دکتر ذبیح الله یوسفی

دکتر جمشید یزدانی

دکتر اسماعیل بابانژاد

شهریور

1397

زیست آزمون پساب شهرک صنعتی و تاثیر بر رشد گیاه ترتیزک

احمد نجفی

دکتر محمدعلی ززولی

دکتر جمشید یزدانی

شهریور

1397

بررسی کارایی حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از فاضلاب بیمارستانی با روش ازن زنی همزمان با فتوکاتالیستی اکسید روی

رضا قربانپور

دکتر محمدعلی ززولی

دکتر جمشید یزدانی

دکتر احسان ابویی

شهریور

1397

بررسی کارایی حذف رنگ اسید رد 18 از فاضلاب سنتتیک با استفاده از اکسیداسیون الکتروشیمیایی سه بعدی

عبدالعزیز قزل

دکتر ذبیح الله یوسفی

دکتر علی ظفرزاده

دکتر رضاعلی محمدپور

دکتر ابراهیم زارعی کیاسری

شهریور

1397

بررسی غلظت فلزات سنگین در آب و رسوبات تالاب آلاگل استان گلستان

عباس فولادیان

دکتر ذبیح الله یوسفی

دکتر علی ظفرزاده

دکتر اسماعیل بابانژاد

دکتر رضاعلی محمدپور

شهریور

1397

بررسی شرایط محیط نگهداری بر میزان آزادسازی استرهای فتالات در آبهای بطری شده در ظروف پلی اتیلن ترفتالات

علیرضا علا

دکتر ذبیح الله یوسفی

دکتر اسماعیل بابانژاد

دکتر رضاعلی محمدپور

شهریور

1397

بررسی جذب دی اکسید کربن از گاز حاصله از احتراق متان بوسیله نانوذرات مزو متخلخل سیلیکا عامل دار شده با آمین

فاطمه نوروزی شاد

دکتررمضانعلی دیانتی

 

مرداد

1397

بررسی کارایی نانوکامپوزیت کیتوسان/ نبتونیت در حذف بیس فنل A از محیط آبی

عمران شعبانزاده

دکتررمضانعلی دیانتی

دکتر جمشید یزدانی

بهمن

1396

کارایی لخته سازی الکتریکی با جریان مستقیم و متناوب در تصفیه پساب کشتارگاه مرغ با استفاده از الکترودهای آلومینیومی

حسین صاحبیان

دکتر ذبیح الله یوسفی

دکتر عبدالایمان عمویی

دکتر رضاعلی محمدپور

دکتر ابراهیم زارعی

96/11/30

بررسی کارایی نانوکامپوزیت کیتوسان/ نبتونیت در حذف بیس فنل A از محیط آبی

عمران شعبانزاده

دکتر رمضانعلی دیانتی

دکتر جمشید یزدانی

96/11/30

بررسی میزان انتشار ترکیبات BTEX از جایگاههای سوخترسانی مشهد سال 96

زهره پاینده شریف

دکتر ذبیح اله یوسفی

دکتر احمد الله آبادی

دکتررضاعلی محمد‌پور،

96/11/28

بررسی انتشار پرتوهای غیر یونساز الکترومغناطیسی در اطراف خطوط برق فشار برق قوی شهر ساری

عادله صارم صفاری

دکترمحمدعلی ززولی

دکتر محمود محمدیان،

دکتر نورالدین موسوی نسب

96/6/25

بررسی کارایی تصفیه مرکب فاضلاب کشتارگاه با استفاده از روشهای ABR/AR و وتلند مصنوعی اصلاح شده

محمد بهبودی

دکترذبیح اله یوسفی

دکتررضاعلی محمد‌پور

96/4/28

بررسی حذف هیدروکرینهای نفتی از آب به وسیله گیاه

سید محمد شاهورانی

دکتر رمضانعلی دیانتی

دکترذبیح اله یوسفی،

دکتررضاعلی محمد‌پور

96/4/28

تعیین کیفیت لجن خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب شهرستانهای استان مازندران

رضا باتبی

دکترذبیح اله یوسفی

دکتر نورالدین موسوی نسب

دکتر هاجر ضیایی

دکتر احمدرضا بخردنیا

96/4/28

میزان جذب دی اکسید کربن از گاز احتراق در فتوبیوراکتیو با استفاده از ریز جلبک اسپیرولینا

مرتضی جعفر صالحی

دکتر رمضانعلی دیانتی

دکتر رضا صفری

96/3/20

بررسی کارآیی ازن زنی در حذف مواد هپومیکی و کربن آب با استفاده از کاتالیت کرین فعال مغناطیسی

میترا روح افزایی

دکترمحمدعلی ززولی

دکتر یوسف دادبان

دکتر جمشید یزدانی

96/1/30

مقایسه تخریبی زیستی فنل در پیلهای سوختی دو محفظه ای غشایی و فاقد غشا

مرتضی قلعه نوعی

دکتر رمضانعلی دیانتی

دکتر قاسم نجف پور

96/1/30

زیست پالایی خاک آلوده به MTBE توسط باکتری آنتروباکترکلوآکه، کلبسیلا پلانتی و اشرشیاکلی

زینب طاهرنژاد

دکترذبیح اله یوسفی

دکتر نورالدین موسوی نسب،

مهندس رضا صفری

95/12/16

ازناسیون فتوکاتالیستی پنتاکلروفنل در محلولهای آبی با استفاده از نانوکامپوزیت گرانن- دی اکسید تیتانیوم

مریم یوسفی

دکترمحمدعلی ززولی

دکترجمشید یزدانی،

دکتر اسماعیل بابانژاد

95/11/25

بررسی حذف فلز سنگین کروم از محلولهای آبی به وسیله کربن فعال اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی

سیده صبا حسینی مطلق

دکتر رمضانعلی دیانتی

دکتر جمشید یزدانی

95/9/28

بررسی حذف کربن آلی (DOC) از محلولهای آبی به وسیله زئولیت پوشیده شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

شرف النسا علایی فرد

دکتر رمضانعلی دیانتی

دکتر جمشید یزدانی

95/9/28

تولید سوفلوکولانت باکتریایی و تعیین اثر آن بر قابلیت آبگیری لجن

الهه شانچی

دکترذبیح اله یوسفی

دکتر نورالدین موسوی نسب،

دکتر مهدی رسولی،

دکتر پوریا گیل

95/9/28

بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی در لجن فاضلاب صنعتی

آمنه سلطانی

دکترذبیح اله یوسفی

دکتر نورالدین موسوی نسب،

دکتر هاجر ضیایی

95/9/24

بررسی وضعیت خورندگی و رسوب گذاری منابع آب آشامیدنی شهرستانهای منطقه مرکزی استان مازندران

محمد محمودی

دکتر رمضانعلی دیانتی

دکتر جمشید یزدانی

95/9/24

کارایی فرآیند نانوفتوکاتالیستی اکسیدروی/دی‌اکسید تیتانیوم در حذف دیازینون از محیط‌های آبی

زهرا دربندی

دکترمحمدعلی ززولی

دکترمحمد شکرزاده،

دکترنورالدین موسوی نسب

دی

1395

بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی کود کارخانه کمپوست بابل (مازندران)، آق‌‌قلا(گلستان) ، رشت (گیلان) و مقایسه با استانداردها

محسن خانبابایی

دکترمحمدعلی ززولی

دکترجمشید یزدانی

آبان

1395

بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترود آهن و آلومینیوم در تصفیه فاضلاب کارگاه های بازیافت کاغذ

ملیحه احمدی

دکترمحمدعلی ززولی

دکترجمشید یزدانی

شهریور

1395

بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع آب شرب شهر ایلام در سال های 88-92 با استفاده از سامانه GIS

فرزاد کاظمی

دکترذبیح‌اله یوسفی

دکتررضاعلی محمد‌پور

بهمن

1394

امکان سنجی پیش‌تصفیه فاضلاب رختشویخانه بیمارستان با استفاده از روش الکتروکواگولاسیون

سید محسن علوی نیا

دکترمحمدعلی ززولی

دکترجمشید یزدانی

بهمن

1394

ارزیابی حذف رنگ از فاضلاب صنایع چوب و کاغذ توسط بیوجذب لجن در شرایط بی هوازی

فاطمه کریمی نژاد

دکترذبیح اله یوسفی

دکترجمشید یزدانی

شهریور

1394

بررسی تولید کود از لجن تصفیه‌‌خانه فاضلاب شهرک یثرب قائمشهر با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا

عباس احمدنژاد

دکترمحمدعلی ززولی

دکترحسینعلی اصغرنیا،

دکترهاجر ضیائی،

دکترجمشید یزدانی

بهمن

1393

بررسی اثر گندزداها ‌(سایدکس، دکونکس، کرئولین) بر باکتریاشرشیاکلی ‌‌جدا شده ‌بیمارستان‌های‌ آموزشی‌ دانشگاه علوم پزشکی مازندان در سال 1393

محمود همایون نسب لنگرودی

دکترمحمدعلی ززولی

دکترمحمد آهنجان،

دکترجمشید یزدانی

بهمن

1393

تجزیه بیسفنل A در محلول آبی طی فرایند تجزیه فتوکاتالیستی در حضور کاتالیزور دی اکسید تیتانیوم با استفاده از نورفرابنفش

سارا اشرفی

دکتررمضانعلی دیانتی

دکترمحمد علی ززولی،

دکترجمشید یزدانی

شهریور

1393

بررسی میزان حذف رنگ Reactive orange 16 و Acid black1از محلول‌های آبی با استفاده از بیومس آزولا و عدسک خشک

یوسف مهدوی

دکترمحمد علی ززولی

دکترذبیح اله یوسفی

دکترجمشید یزدانی

شهریور

1393

بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی UV/Fe-Doped TiO2/H2O2در تجزیه لیگنین از فاضلاب مصنوعی صنایع چوب و کاغذ

منصور برافراشته‌پور

دکترذبیح اله یوسفی

دکتررضا‌علی محمدپور،

دکترابراهیم زارعی

شهریور

1393

تجزیه بیولو‍ژیکی هیدروکربن های پلی آروماتیک ﴿آنتراسن، پیرنتوسط باکتری های جدا شده از رسوبات بستر مصب رودخانه تجن

احسان رستمعلی

دکترذبیح اله یوسفی،

دکتررضا صفری

دکترشهاب الدین سروی، دکتررضاعلی محمدپور

شهریور

1393

تعیین میزان حذف رنگ­های آزو، شامل کاتیونی و ری­اکتیو بوسیله نانو زئولیت و زئولیت معمولی (کلینوپتیلولایت) از پساب مشابه­سازی شده نساجی

سپیده کاویانی

دکتررمضانعلی دیانتی

دکترکریم حسنی نژاددرزی،

دکترجمشید یزدانی

شهریور

1393

اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در منازل مسکونی شهر گرگان

زهره کوشکی

دکترذبیح‌اله یوسفی

دکتررضاعلی محمدپور

شهریور

1393

تجزیه 4-کلروفنل از محلولهای آبی طی فرایند فتوکاتالیستی توسط نانوذره اکسید روی در حضور اشعه UV ، نور خورشید و پراکسیدهیدروژن

مهدیه علم قلیلو

دکتررمضان­علی دیانتی

دکترمحمد علی ززولی،

دکترجمشید یزدانی

اسفند

1392

بررسی عملکرد نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در حذف نیترات از آب در حضور و عدم حضور اشعۀ فرابنفش

مرجان صفرپور

دکترمحمد علی ززولی

دکتررمضان­علی دیانتی

بهمن

1392

بررسی کارایی نانو لوله‌های کربنی تک جداره و چند جداره اصلاح شده با ال- سیستئن در حذف جیوه ازمحیط‌های آبی در مقیاس آزمایشگاهی

هاجر طبری‌نیا

دکترمحمد علی ززولی

دکترذبیح اله یوسفی،

دکترجمشید یزدانی

شهریور

1392

 
1399/07/02
Powered by DorsaPortal