دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
br ENGLISH
ارگونومي

عنوان پايان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاريخ 

فارغ‌التحصيلي‌

     
 مقايسه پوسچرهاي كاري شاغلين يك شركت صنعتي قبل و بعد از مداخله ارگونومي با رويكرد مشاركتي حسين كلاته عربي دكتر سياوش اعتمادي نژاد دكتر جمشيد يزداني 97/10/4
 تعيين نيروهاي وارد بر بدن كارگران داراي وظايف حمل دستي بار در كارخانجات صنايع غذايي ملارد با استفاده از نرم افزار سه بعدي پيش بيني نيروي استاتيك علي قلي زاده عباس آباد دكتر سيد تقي ميرمحمدي
 دكتر سيد نورالدين موسوي نسب،
دكتر سيد اسماعيل حسيني نژاد
 8/97/30

 رابطه عوامل استرس زاي شغلي روي عملكرد شغلي كاركنان بيمارستان حكيم جرجاني گرگان

 زينب مهاجراسترآبادي

 دكترسياوش‌اعتمادي‌نژاد

دكتر جمشيد يزداني

97/02/19

 ارزيابي ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي كاربران كامپيوتر شركت تعميرات نيروگاهي ايران با روش ارزيابي سريع تنش اداري(ROSA)

فاطمه خوش اندام

دكترسياوش‌اعتمادي‌نژاد

دكتر جمشيد يزداني

96/10/18

 بررسي شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني در رانندگان بخش برون شهري استان مازندران

هنگامه اولادي

دكترسيدتقي‌ميرمحمدي

دكتر سيد نورالدين‌موسوي نسب-

مهندس هومن اولادي

96/10/11

 آناليز بيومكانيكي فعاليت عضلات ناحيه لومبار و شكمي در حركت ليفتينگ با روش اسكات

 محمدحسين سراياني 

 دكترسياوش‌اعتمادي‌نژاد

دكتر فرهاد طباطبايي قمشه- دكتر جمشيديزداني

95/12/2

ارزيابي بار كار ذهني راننده در شرايط وجود و عدم وجود هشداردهنده لامسه اي و تكليف ثانويه در حين رانندگي در شبيه ساز رانندگي

فاطمه صغري يوسفيگل افشاني

دكترسياوش‌اعتمادي‌نژاد

دكتر مجتبي عباس زاده،

دكتر جمشيد يزداني

95/11/24

 
 
1398/03/28
Powered by DorsaPortal