دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
ارگونومي
 

عنوان پایان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاریخ فارغ‌التحصیلی‌

تاثیر تمرینات 8 هفته ای بر کاهش شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی در معلمان مدارس شهر بردسکن

مرتضی نجبایی

دکتر سید تقی میر محمدی

دکتر سید علی اکبر محمودی

99/6/1

بررسی کیفیت کاری و فرسودگی شغلی و تعیین فاکتورهای تاثیر گذار بر آن، در بازرسین بهداشتی استان گلستان، یک مطالعه تطبیقی

محمد رضا داودی مقدم

دکتر سیاوش اعتمادی نژاد

دکتر جمشید یزدانی-

دکتر احسان سماعی

99/6/1

تعیین ارتباط کیفیت خواب روی شاخص توانایی کار و نقش خستگی شغلی به عنوان تشدید کننده در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی در مرکز مازندران

الهام غلامی

دکتر سید تقی میر محمدی

دکتر سید نورالدین موسوی نسب

98/6/31

تاثیر کفش ناپایدار بر پارامترهای کنیتیکی مرتبط با اندام تحتانی و فشار کف زیرین کفش هنگام راه رفتن در دانشجویان پسر سالم

ساعد احمدی گنجه

دکتر سیاوش اعتمادی نژاد

دکتر جمشید یزدانی-

دکتر اسماعیل حسینی نژاد

97/11/30

مقایسه پوسچرهای کاری شاغلین یک شرکت صنعتی قبل و بعد از مداخله ارگونومی با رویکرد مشارکتی

حسین کلاته عربی

دکتر سیاوش اعتمادی نژاد

دکتر جمشید یزدانی

97/10/4

تعیین نیروهای وارد بر بدن کارگران دارای وظایف حمل دستی بار در کارخانجات صنایع غذایی ملارد با استفاده از نرم افزار سه بعدی پیش بینی نیروی استاتیک

علی قلی زاده عباس آباد

دکتر سید تقی میرمحمدی

دکتر سید نورالدین موسوی نسب،

دکتر سید اسماعیل حسینی نژاد

97/08/30

رابطه عوامل استرس زای شغلی روی عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

زینب مهاجراسترآبادی

دکترسیاوش‌اعتمادی‌نژاد

دکتر جمشید یزدانی

97/02/19

ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی کاربران کامپیوتر شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با روش ارزیابی سریع تنش اداری(ROSA)

فاطمه خوش اندام

دکترسیاوش‌اعتمادی‌نژاد

دکتر جمشید یزدانی

96/10/18

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در رانندگان بخش برون شهری استان مازندران

هنگامه اولادی

دکترسیدتقی‌میرمحمدی

دکتر سید نورالدین‌موسوی نسب-

مهندس هومن اولادی

96/10/11

آنالیز بیومکانیکی فعالیت عضلات ناحیه لومبار و شکمی در حرکت لیفتینگ با روش اسکات

محمدحسین سرایانی

دکترسیاوش‌اعتمادی‌نژاد

دکتر فرهاد طباطبایی قمشه-

دکتر جمشیدیزدانی

95/12/2

ارزیابی بار کار ذهنی راننده در شرایط وجود و عدم وجود هشداردهنده لامسه ای و تکلیف ثانویه در حین رانندگی در شبیه ساز رانندگی

فاطمه صغری یوسفیگل افشانی

دکترسیاوش‌اعتمادی‌نژاد

دکتر مجتبی عباس زاده،

دکتر جمشید یزدانی

95/11/24

 
1399/07/02
Powered by DorsaPortal