دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
آمار زيستي و اپيدميولوژي
 
 

عنوان پایان‌نامه

دانشجو

استاد راهنما

استادمشاور

تاریخ فارغ‌التحصیلی‌

بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ با استفاده از مدل بقای انباشته

الهه رحیمی

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر رضاعلی محمدپور

دکتر ایرج ملکی

99/4/4

مقایسه بکارگیری شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با رگرسیون وزن دار در تعیین الگوی جغرافیایی بروز بیماری بروسلوز در شمال ایران از سال 96-1388

مریم سلمانی

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر رضاعلی محمدپور

دکتر حبیب الله واحدی

دکتر فرهنگ بابامحمودی

98/11/30

برازش و مقایسه توزیع های کانوی-مکسول-پواسن، پواسن-نمایی تبدیل یافته ، پواسن لیندلی تعمیم یافته دو پارامتری و پواسن یکنواخت گسسته بر داده های مدت زمان بستری بیماران در بیمارستان های استان مازندران در سال 1395

فرزانه زمانه

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر بیژن شعبانخانی

دکتر افشین فیاض موقر

98/6/31

مقایسه رگرسیون پواسون با رگرسیون دو جمله ای منفی در توزیع جغرافیایی بیماری هپاتیت B در استان کردستان طی سالهای 1387 تا 1396

ادیب مقیمی

دکتر رضاعلی محمدپور تهمتن

دکتر جمشید یزدانی-

دکتر سیاوش اعتمادی نژاد

98/6/31

داده کاوی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی تغییرات HBA1C قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده در مراجعین به آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

داریوش قاسمی

دکتر رضاعلی محمدپور تهمتن- دکتر اعرابی (مجری دوم)

دکتر زهرا کاشی

دکتر باقرمیرافشاری

98/6/30

به کارگیری مدلهای بقای پارامتریک انعطاف پذیر در پیش بینی مدت زمان تا ابتلا به رتینوپاتی و شناسایی عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به دیابت

انسیه اکبرپور

دکتر جمشید یزدانی

دکتر رضاعلی محمدپور

دکتر زهرا کاشی

97/11/17

کاربرد رگرسیون چندک بیزی در بررسی اثرات کلیوی هیدارتاسیون باHalf salin و ان- استیل سیستئین و سدیم بیکربنات در بیماران پس از آنژیوگرافی و جراحی قلب باز در مرکز قلب استان مازندران

سیما بیک

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر آریا سلیمانی

دکتر سید نورالدین موسوی نسب

97/5/3

کاربرد مدل بندی چند سطحی بیزی در نقشه بندی بروز بیماری مالاریا در ایران طی سالهای 1383-1394

وحید مقرب‌زاده

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر بیژن شعبانخانی

دکتر احمدعلی عنایتی

97/5/3

مدلسازی داده های بقای فضایی با استفاده از مدل های شکنندگی و کاربرد آن در تاخیر در درمان بیماران مبتلا به سل در شمال ایران.

نادیا علیپور

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر بیژن شعبانخانی

دکتر محمدصادق رضایی

96/6/29

مقایسه مدل های SAR,CAR در تعیین روند سالخوردگی جمعیت و نقشه بندی آن طی سال های 95-1365

ثریا محمدی

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر سید نورالدین موسوی نسب

96/6/29

کاربرد مدل رگرسیون لجستیک بیزی در تعیین عوامل موثر در ابتلا به بیماری قلبی عروقی در جامعه زنان بالای 35 سال و مقایسه آن با مدل رگرسیون لجستیک غیر بیزی

فاطمه سادات بختی قوزلو

دکتر سیدنورالدین موسوی‌نسب

دکتر جمشید یزدانی

دکتر بابک باقری

95/12/15

بررسی عوامل مرتبط با زمان انتظار بیماران با سکته قلبی حاد از مرحله بروز تا مرحله بستری شدن در بخشهای مراقبتهای ویژه با استفاده از رگرسیون چندک

مریم امینی

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر رضا علی محمدپور

دکتر علی قائمیان

95/12/15

کاربرد خوشه بندی فازی در پیشگویی عوارض دیابت و مقایسه آن با knn

سمیه ملاآقاجانی

دکتررضاعلی محمدپورتهمتن

دکتر جمشید یزدانی

دکتر زهرا کاشی

95/7/11

برآورد هموار از تابع بقا و خطرات متناسب در داده های با سانسور فاصله ای با استفاده از B-اسپلاین های جریمه شده در بررسی بقای کودکان مبتلا به لوسمی

افسانه فندرسکی

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر سید رضا صفایی-

دکتر رضاعلی محمدپور

95/6/31

کاربرد و تحلیل بیزی خطی دوزپاسخ با رویکرد تطبیق‌پذیر در پرتودرمانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات

زهرا فغانی

دکتررضاعلی‌محمدپورتهمتن

دکتر جمشید یزدانی

دکتر محمد رضا برزگر

95/6/31

کاربرد مدل درخت بقا در تعیین عوامل مؤثر طول مدت شیردهی مادران و مقایسه آن با رگرسیون مخاطره متناسب کاکس

آمنه‌السادات شیخ‌الاسلامی

دکتررضاعلی محمدپورتهمتن

دکتر ناصر بهنام پور

دکتر فاطمه عبداللهی

95/6/31

مقایسه مدل های بقای شفایافته آمیخته وایبل، گاما، لگ نرمال ولگ لجستیک در برآورد بقاء بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان امام شهرستان ساری در سال 1386تا 1391

ابوالفضل نیک‌پور

دکتر علیرضا خلیلیان

دکتر جمشید یزدانی

دکتر ایرج ملکی

95/6/31

کاربرد مدل مخاطرات جمعی آلن درتعیین عوامل موثربرمدت زمان تا بروزسکته یاحادثه حاد قلبی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون و مقایسه نتایج آن با رگرسیون کاکس

عیسی نظر

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر علیرضا خلیلیان

دکتر مریم نباتی

95/6/31

آنالیز جنگل تصادفی و مقایسه آن با رگرسیون کاکس در پیش‌بینی بقا در سرطان ریه

فاطمه بابانژاد

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر بیژن شعبانخانی

دکتر رسول علیان نژاد

95/3/10

مدل سازی توام شکنندگی فرآیند پیشامدهای متوالی و پیشامد نهایی به روش توابع اسپلاین در بیماری سرطان پستان

نرگس قربانی

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر کاظم انوری

95/2/19

مقایسه رگرسیون وایبل با رگرسیون توبیت در تعیین عوامل موثر بر مدت زمان تا بروز CMV در بیماران پیوند کلیه

هدی شیرافکن

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر اباذر اکبرزاده،

دکتر ثریا خفری

94/11/28

مدل‌سازی داده‌های گسسته زمان ناتمام و کاربرد آن در بیماران مبتلا به ندول های تیروئیدی

فریده خسروی

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر عذرا اخی

دکتر احمدرضا باغستانی

94/2/1

مدل‌بندی داده های بریده از چپ در بیماران مبتلا به پرفشاری خون

ابوالفضل حسین‌نتاج

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر علی قائمیان

93/11/26

ارزیابی کارایی توابع استنباط درجه دوم در آنالیز داده‌های طولی

مریم تاتاری

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر حسن کرمی

93/11/14

کاربرد مدل‌های حاشیه‌ای ریسک رقابتی در داده های مربوط به بیماران لوسمی حاد و مقایسه نایج آن با رگرسیون لجستیک چند جمله‌ای

شهربانو خاکسار

دکتر سیدنورالدین موسوی‌نسب

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر حسین کرمی

93/11/15

کاربرد مدل لیجت آشیانه‌ای در بررسی الگوی انتخاب بیماران سرپایی براساس مراجعه به محل‌های ارائه دهنده خدمات بهداشتی- مراقبتی در استانهای شمالی

نویسا‌سادات سید‌قاسمی

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر ناهید جعفری،

دکتر اباذر اکبرزاده

92/11/1

کاربرد مدل پارامتریک در برآورد بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و مقایسه آن با شبکه‌های عصبی مصنوعی در استان مازندران

سمیه قربانی

قلی آباد

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر بیژن شعبانخانی،

دکتر قاسم جانبابایی

92/10/6

برآورد میزان افزایش بالقوه امید به زندگی با حذف هر یک از علل مرگ ومیر در ایران در سال 1389

فتانه خانعلی

دکتررضاعلی محمدپورتهمتن

دکتر جمشید یزدانی

92/6/31

کاربرد مدل شکنندگی در تعیین عوامل مؤثر بر بقای بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستانهای امام خمینی (ره) و فاطمه‌زهرا (س) شهرستان ساری در طی سال‌های 1386-1391

مریم منتصری

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر فاطمه اسپهبدی

92/3/21

کاربرد مدل کاکس طبقه‌بندی شده در تعیین عوامل مؤثر بر عود بیماران مبتلا به آسم در بیمارستان بعثت سنندج

مسعود مرادی

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر دائم روشنی،

دکتر سیاوش اعتمادی،

دکتر رضاعلی محمدپور تهمتن

91/12/14

بکارگیری مدل فرآیند شمارشی اندرسن- گیل در تعیین عوانل مؤثر بر عود اختلال دوقطبی نوع یک

سمانه سعادت

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر مهران ضرغامی

91/11/14

مدل‌سازی مشترک فرآیند طولی آنتی‌ژن اختصاصی پروستات و مدت زمان عود بیماری در مبتلایان به سرطان پروستات تحت رادیوتراپی

احد علیزاده

دکتررضاعلی محمدپورتهمتن

دکتر محمدرضا برزگر،

دکتر اباذر اکبرزاده

91/11/29

نقشه‌بندی نرخ بروز بیماری سل در استان مازندران در طی سال‌های1384-1390 با استفاده هموار‌سازی بیزی

فاطمه مردانشاه

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر سیاوش اعتمادی نژاد،

دکتر مصطفی قدمی

91/10/27

طبقه‌بندی مبتنی بر قواعد فازی و کاربرد آن در ارزیابی عروق کرونر

سمیه باقری

دکتررضاعلی محمدپورتهمتن

دکتر علی قائمیان،

دکتر محمد عابدی

91/6/29

مقایسه روشهای بوت‌استرپ برای برآورد خطای پیشگویی در طبقه‌بندی ریز آرایه

لیلا محرمی اصل

دکتررضاعلی محمدپورتهمتن

دکتر موسی گل علی زاده

91/6/29

کاربرد مدل سازی بیزی در تعیین عوامل مؤثر بر میزان‌های تصادفات برون شهری استان مازندران و تلفات ناشی از آن

الهام احمدی باصیری

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر افشین فیاض

دکتر مصطفی قدمی

91/6/20

بررسی عامل مؤثر بر کم‌وزنی در نوزادان با استفاده از آنالیز مسیری

امیر همتا

دکتر خلیلیان

دکتر رویا فرهادی

90/6/23

بکارگیری مدل GLMM در مدل‌سازی مرگ‌و‌میر ناشی از بیماری قلبی‌وعروقی در استان مازندران در سال 1387

الهه قربانپور

دکتر علیرضا خلیلیان

 

90/4/20

کاربرد فرآیند مارکف ناهمگن دربرآورد زمان بقا بیماران مبتلا به سرطان معده در استان مازندران

سمانه صادقی

دکتر جمشید یزدانی چراتی

دکتر قاسم جانبابایی،

دکتر فیروزه حقیقی

90/3/25

بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در ارزیابی بیماری عروق کرونر

هادی اسماعیلی

دکتررضاعلی محمدپورتهمتن

دکتر علی قائمیان

دکتر جواد اسمعیلی

90/2/28

کاربرد رگرسیون پواسن تعمیم یافته در بررسی میزان‌های مرگ و میر ناشی از سرطان دستگاه گوارش در استان‌های مازندران و گلستان

سودابه زارع

دکتررضاعلی محمدپورتهمتن

دکتر جمشید یزدانی چراتی،

دکتر حافظ تیرگر فاخری

90/1/22

 
1399/07/11
Powered by DorsaPortal