دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
كاركنان واحد حسابداري
  
 

تصویر

 نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

 داخلی

مستقیم

   بهرام یوسفی   لیسانس مسئول حسابداری  2121 33543228
  علی اکبر دستاران  دیپلم انباردار 2160 33543228
  حسن ذبیحی دیپلم  کارپرداز 2118 33543228
   دکتررضا کارگر دکترا حسابدارو امین اموال  2221 33543228
  فاطمه اسکندریلیسانس
 حسابدار
(مامور از مرکز بهداشت)
 
2221
 
33543228
 
 
1399/10/29
Powered by DorsaPortal