دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
br ENGLISH
رئيس اداره عمومي
  
  
مريم كشاورز (كارشناس ارشدمديريت آموزشي) 
               
 
 

آدرس:

ساري-كيلومتر 18 جاده خزرآباد-مجتمع دانشگاه علوم پزشكي پيامبر اعظم (ص)-دانشكده بهداشت 

صندوق پستي:        1553-48175               تلفن دفتر          33542470-011

       كدپستي:        16548-48471                       فكس:             33542473-011

 
 
1396/05/25
Powered by DorsaPortal