دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
پيگيري مراسلات و مرسولات
 
    آدرسساري-كيلومتر 18 جاده خزرآباد-مجتمع دانشگاه علوم پزشكي مازندران - دانشكده بهداشت.
       صندوق پستي:            1553-48175             تلفن:         33543085-011    
                                          كدپستي:         16548-48471            
فكس:         33542473-011
 
 
1396/09/05
Powered by DorsaPortal