دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
پيگيري مراسلات و مرسولات
 
    آدرسساری-کیلومتر 18 جاده خزرآباد-مجتمع دانشگاه علوم پزشکی مازندران - دانشکده بهداشت.
       صندوق پستی:            1553-48175             تلفن:         33543085-011    
                                          کدپستی:         16548-48471            
فکس:         33542473-011
 
 
1399/07/13
Powered by DorsaPortal