دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
كاركنان واحد حراست

 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

داخلی

مستقیم

  بهرام یوسفی
 رابط حراست
 
 
2121
 
 
33543228
  علی کاکوئی   نگهبان  2078 33543081
 
 
1399/07/13
Powered by DorsaPortal