دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
كاركنان واحد خدمات
 
 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

داخلی

مستقیم

  حبیب اله احمدی مسئول خدمات 2160 33543081
  شعبان خردمند متصدی امور خدمات عمومی 2160 33543081
  مختار رمضانی  متصدی امور خدمات عمومی 2160 33543081
  نورمحمد عابدینی متصدی امور خدمات عمومی 2160-2091
 33543081
  ابراهیمی مقدمی سورکی متصدی امور خدمات عمومی 2160-2020 33543081
    زهرا وفایی نژاد  متصدی امور خدمات عمومی  2034 33543081
 
 
  
1399/07/22
Powered by DorsaPortal