دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
br ENGLISH
كاركنان واحد خدمات
 
 

تصوير

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

داخلي

مستقيم

  حبيب اله احمدي مسئول خدمات 2160 33543081
  شعبان خردمند متصدي امور خدمات عمومي 2160 33543081
  مختار رمضاني  متصدي امور خدمات عمومي 2160 33543081
  نورمحمد عابديني متصدي امور خدمات عمومي 2160-2091
 33543081
  ابراهيمي مقدمي سوركي متصدي امور خدمات عمومي 2160-2020 33543081
   مجيد نوروزي  متصدي امور خدمات عمومي  2034 33543081
 
 
  
1398/06/26
Powered by DorsaPortal