دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد
br ENGLISH
كاركنان واحد دبيرخانه
 
  
   

تصوير

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

داخلي

مستقيم

  فرضعلي زارعي مسئول امور دفتري و بايگاني  2134 3354361
  فضل اله ذكي زاده
 نامه رسان
 
2134
 
3354361
  شهربانو پهنابي متصدي امور دفتري و بايگاني 2134 3354361
 ماهرخ وفائي نژاد ماشين نويس  2134 33543618
1398/09/05
Powered by DorsaPortal