دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
br ENGLISH
پرسنل و كارشناس گروه

  

 

 

تصویر

 نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی 

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

داخلی

مستقیم

 سعید کاویانی چراتی لیسانس کامپیوتر   کارشناس آمار 2116   33543081
 
1399/10/21
Powered by DorsaPortal