دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
پرسنل و كارشناس گروه
  
 

تصویر

 

مدرک تحصیلی

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

 داخلی

مستقیم

   فاطمه احمدی نیا  دکترا-  کارشناس    
  سعیده عمادی کوهی لیسانس مامایی کارشناس2137  33543748
  فرشته خطی دیزآبادی    فوق لیسانس آموزش بهداشت کارشناس 2137 
33543748
  فائزه امام وردی لیسانس بهداشت عمومی  کارشناس 2137 33543748
 
 
 
1399/12/03
Powered by DorsaPortal