دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
مدير گروه و اعضاي هيئت علمي
 
 
 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رزومه

تلفن 3-33543081  (011)

پست الکترونیک

داخلی

مستقیم

 

دکتر احمدعلی عنایتی 

 مدیر گروه

 عضو هیات علمی

استاد 

CV 

 2230

 33543751

          A.enayati@mazums.ac.ir
 
 Ahmadali-Enayati@yahoo.com

 

 دکتر نصیبه حسینی واسوکلائی 

عضو هیات علمی 

 استادیار

CV 

2242 

 33543759

 nhosseini@mazums.ac.ir

nasibeh.hoseini@gmail.com
 

  

دکتر محمود فاضلی دینان 

عضو هیات علمی 

  استادیار

 

 2274

33543750 

 

 

دکتر فرزاد متولی حقی 

عضو هیات علمی 

 استادیار

CV 

2142 

33543750 

Iq134589@yahoo.com
 
 
 
 
  
 
 
 
1399/07/23
Powered by DorsaPortal