دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
معاون آموزشي، دانشجويي
فرآیند کاری و زمان ملاقات معاون آموزشی، دانشجویی دانشکده در نیمسال جاری
    
           
  دکتر رمضانعلی دیانتی    (Ph.D   بهداشت محیط )     
                                                                                                                    بیوگرافی آکادمیک  CV 

  Dianati-tilaki@yahoo.com

 
 

شنبه

ساعت 8 الی 10         انجام امورات اداری و آموزشی

ساعت 10 الی 12       کلاس با دانشجویان(مجازی)
ساعت 12 الی 14       نماز مشاوره دانشجویی -انجام امورات اداری و آموزشی

یکشنبه

ساعت 8 الی 10         انجام امورات اداری و آموزشی

ساعت 10 الی 12        شرکت در جلسات پژوهشی شورای دانشگاه (حضوری - وبینار)
ساعت 12 الی 14        نماز-مشاوره دانشجویی -انجام امورات اداری و آموزشی

دوشنبه

ساعت 8 الی 10           انجام امورات اداری و آموزشی

ساعت 10 الی 12       مشاوره دانشجویی -انجام امورات اداری و آموزشی
ساعت 15الی 17          کلاس با دانشجویان(مجازی)

سه شنبه

ساعت 8 الی 10           مشاوره دانشجویی -انجام امورات اداری و آموزشی

ساعت 10 الی 12          مشاوره دانشجویی -انجام امورات اداری و آموزشی
ساعت 12 الی 14           نماز -کلاس با دانشجویان(مجازی)

چهارشنبه

ساعت 8 الی 10             مشاوره دانشجویی -انجام امورات اداری و آموزشی

ساعت 10الی 12            مشاوره دانشجویی -انجام امورات اداری و آموزشی
ساعت 12 الی 14            نماز کلاس با دانشجویان(مجازی)
نشانی:

ساری-کیلومتر 18 جاده خزرآباد-مجتمع دانشگاه علوم پزشکی پیامبر اعظم (ص)-دانشکده بهداشت

صندوق پستی: 1553-48175 تلفن دفتر: 5-3-2-33543081-011

کدپستی: 16548-48471 فکس: 33542473-011

 
    ایمیل دانشکده :                          mhs@masums.ac.ir

 
1399/10/23
Powered by DorsaPortal