دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
br ENGLISH
كاركنان واحد پژوهش

تصویر

نام و نام خانوادگی 

مدرک تحصیلی

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

 داخلی

مستقیم

  سیدخلیل اکبری محمدی فوق لیسانس کارشناس امور پژوهشی 2132 33543317
   محمدرضا پاک فوق دیپلم کاردان امور پژوهشی 2120 
33543317
1399/10/21
Powered by DorsaPortal