دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
قوانين، آئين نامه ها، دستورالعمل ها و فرم ها
 
  آئین نامه پژوهشی

  
آیین نامه توضیح
 شیوه نامه پایان نامه های محصول محور
 
 اجرای شیوه نامه توانمند سازی آموزشی اعضای هیات علمی
 
 مجموعه قوانین تکمیلی اعضای هیئت علمی پژوهشی علوم پزشکی مازندران
 
 اساسنامه انتشار نشریات علوم پزشکی کشور 
 اخلاق در انتشار آثار پژوهشی 
آیین نامه استعدادهای درخشان،نخبه و برتر 
 آئین نامه انتخاب و انتصاب اعضای هیئت‌علمی‌وابسته به‌مراکزتحقیقات و دانشکده‌ها 
 آیین نامه تأسیس سلامتکده طب سنتی ایرانی 
 آیین نامه تاسیس و ارزشیابی واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی 
 آئین نامه تشکیل انجمن های علمی دانشجویی 
 آیین نامه فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی 
 آئین نامه کداخلاقی  
 آیین نامه موسسات دانش بنیان 
 آیین نامه حمایت از رساله ها و پایاننامه های دانش گاهی و حوزوی 
 آیین نامه طرح های تحقیقاتی 
آیین نامه طرح فناوری  
 برنامه راهبردی کشوری ایمن سازی در جمهوری اسلامی ایران  
 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی 
 دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرحهای مرتبط با صنعت 
 راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در جمهوری اسلامی ایران 
 راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی 
 سند اخلاق پزشکی 
 شرایط شرکت در کنگره های خارج از کشور 
 شرکت در کنگره ها 
 شیوه نامه توانمندسازی اساتید 

 شیوه نامه بکارگیری بند د ماده 45

 

ضوابط اجرائی بند د ماده 45

 

 فرم خالی بند د ماده 45

 

 قانون پیشگیری مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 

 

 مدارک لازم قبل از شرکت و نیز تسویه حساب کنگره های خارجی 
 ملاک های داوری مقالات 
 مجموعه طرح های پژوهشی  
 
 
 آئین نامه اجرایی  
 

فرم های پژوهشی 
    

 آیین نامه

 توضیح

 فرم امضاء 
 فرم ارایه پیام پژوهشی 
 فرم ارزیابی طرح های تحقیقاتی 
 فرم ارزیابی کتب تألیف 
 فرم ارزیابی کتب ترجمه 
 فرم پروپوزال اساتید (عمومی) 
 فرم پروپوزال اساتید (مروری غیر نظام مند) 
فرم پروپوزال اساتید (مروری نظام مند) 
 فرم تشویقی مقاله 
 فرم چک لیست اصلاحات طرح 
 فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی 
  
 
  
 مصوبات شورای پژوهشی 
 
 
 
 
 آئین نامه های کمیته تحقیقات   
 
 
 
 
 
1399/08/11
Powered by DorsaPortal