دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
br ENGLISH
پرسنل و كارشناس گروه
 
 

تصویر

نام و نام خانوادگی

 مدرک تحصیلی

سمت

نام آزمایشگاه


تلفن  33543081-3(011)

داخلی

مستقیم

 

فاطمه تقوی

  فوق لیسانس  مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناس  آزمایشگاه

آزمایشگاه عوامل فیزیکی

 

2150

33543617

  راضیه یوسفی نژاد  لیسانس
مهندسی بهداشت حرفه ای
 کارشناس  آزمایشگاه آزمایشگاه عوامل شیمیایی  2186 33543617
الهه عموزاده فوق لیسانس ارگونومی              کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه ارگونومی و طب کار

 

2194  
 
 
 
 
1399/10/21
Powered by DorsaPortal