دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها

نام آزمايشگاه

تجهيزات آزمايشگاه

آزمايشگاه آلودگي هواليست
آزمايشگاه آناليزدستگاهيليست
آزمايشگاه تحقيقات محيط ليست
آزمايشگاه زباله محيطليست
آزمايشگاه شيمي محيطليست 
آزمايشگاه نقشه برداري محيطليست 
آزمايشگاه موتورپمپ آبليست
آزمايشگاه ميكروبيولوژي محيطليست
آزمايشگاه هيدروليكليست
    
1397/03/07
Powered by DorsaPortal