دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
br ENGLISH
اساتيد مشاور
 
مسئول استادان مشاور دانشجویان : دکترمشرفه چالشگر

تلفن تماس:      33543759-011

ما می‌توانیم پل ارتباطی مابین مشکلات شما و متخصصین روانشناسی و واحد مشاوره‌های تخصصی در سطوح مختلف باشیم. دانشجویان محترم می‌توانند علاوه بر اساتید مشاور اختصاصی؛ مشاوره‌های تکمیلی را از مسئول استادان مشاور دریافت دارند. هرگونه انتقاد و پیشنهاد در خصوص فرم و نحوه مشاوره را به مسئول استادان مشاورارائه فرمایید. میزان رضایتمندی و یا عدم رضایت از نحوه مشاوره و یا مشکلات آن را به مسئول استادان مشاورگزارش فرمایید.

هر وضعیتی که با آن مواجه هستید یا خودتان خالق آن هستید و یا اجازه می دهید که اتفاق بیافتد.  اگر چیز متفاوتی می خواهید؛ باید کاری متفاوت انجام دهید و قدمی متفاوت بردارید و دریافت مشاوره یقینا یکی از این گامهاست.

اگر به انجام کاری که همیشه می‌کردید ادامه دهید همان را به دست می‌آورید که همیشه به دست می‌آوردید. تا وقتی که کسی یا چیزی را مسئول و مقصر عدم موفقیت خود بدانید؛ هرگز موفق نخواهید شد.


اساتید مشاور دانشجویان دانشکده بهداشت
 
 

استادراهنما

فهرست دانشجویان

دکتر سیاوش

اعتمادی نژاد

اسامی

دکتر مشرفه

چالشگر کردآسیایی

اسامی

دکتر نصیبه

حسینی

اسامی

دکتر رمضانعلی

دیانتی تیلکی

اسامی

دکتر سیدعلی

رحیمی

اسامی

دکتر آتنا

رمضانی

اسامی

دکتر صمد

روحانی

اسامی

دکتر محمدعلی

ززولی

اسامی

دکتر بیژن

شعبانخانی

اسامی

دکتر قاسم

عابدی

اسامی

دکتر فاطمه

عبدالهی

اسامی

مهندس احمد

علیزاده لاریمی

اسامی

دکتر احمدعلی

عنایتی

اسامی

دکتر محمود

فاضلی دینان

اسامی

دکتر علیرضا

قائمی

اسامی

دکتر فرزاد

متولی حقی

اسامی

دکتر رضاعلی

محمدپور تهمتن

اسامی

دکتر محمود

محمدیان

اسامی

دکتر نورالدین

موسوی نسب

اسامی

مهندس محمدامین

موعودی

اسامی

دکتر میرتقی

میرمحمدی

اسامی

دکتر ابوالحسن

نقیبی

اسامی

دکتر حبیب

واحدی

اسامی

دکتر جمشید

یزدانی چراتی

اسامی

دکتر ذبیح اله

یوسفی

اسامی

 
 
1399/06/23
Powered by DorsaPortal