دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
br ENGLISH
اساتيد مشاور
 
مسئول استادان مشاور دانشجويان : دكترمشرفه چالشگر

تلفن تماس:      33543759-011

ما مي‌توانيم پل ارتباطي مابين مشكلات شما و متخصصين روانشناسي و واحد مشاوره‌هاي تخصصي در سطوح مختلف باشيم. دانشجويان محترم مي‌توانند علاوه بر اساتيد مشاور اختصاصي؛ مشاوره‌هاي تكميلي را از مسئول استادان مشاور دريافت دارند. هرگونه انتقاد و پيشنهاد در خصوص فرم و نحوه مشاوره را به مسئول استادان مشاورارائه فرماييد. ميزان رضايتمندي و يا عدم رضايت از نحوه مشاوره و يا مشكلات آن را به مسئول استادان مشاورگزارش فرماييد.

هر وضعيتي كه با آن مواجه هستيد يا خودتان خالق آن هستيد و يا اجازه مي دهيد كه اتفاق بيافتد.  اگر چيز متفاوتي مي خواهيد؛ بايد كاري متفاوت انجام دهيد و قدمي متفاوت برداريد و دريافت مشاوره يقينا يكي از اين گامهاست.

اگر به انجام كاري كه هميشه مي‌كرديد ادامه دهيد همان را به دست مي‌آوريد كه هميشه به دست مي‌آورديد. تا وقتي كه كسي يا چيزي را مسئول و مقصر عدم موفقيت خود بدانيد؛ هرگز موفق نخواهيد شد.


اساتيد مشاور دانشجويان دانشكده بهداشت
 
 

استادراهنما

فهرست دانشجويان

دكتر سياوش

اعتمادي نژاد

اسامي

دكتر مشرفه

چالشگر كردآسيايي

اسامي

دكتر نصيبه

حسيني

اسامي

دكتر رمضانعلي

ديانتي تيلكي

اسامي

دكتر سيدعلي

رحيمي

اسامي

دكتر آتنا

رمضاني

اسامي

دكتر صمد

روحاني

اسامي

دكتر محمدعلي

ززولي

اسامي

دكتر بيژن

شعبانخاني

اسامي

دكتر قاسم

عابدي

اسامي

دكتر فاطمه

عبدالهي

اسامي

مهندس احمد

عليزاده لاريمي

اسامي

دكتر احمدعلي

عنايتي

اسامي

دكتر محمود

فاضلي دينان

اسامي

دكتر عليرضا

قائمي

اسامي

دكتر فرزاد

متولي حقي

اسامي

دكتر رضاعلي

محمدپور تهمتن

اسامي

دكتر محمود

محمديان

اسامي

دكتر نورالدين

موسوي نسب

اسامي

مهندس محمدامين

موعودي

اسامي

دكتر ميرتقي

ميرمحمدي

اسامي

دكتر ابوالحسن

نقيبي

اسامي

دكتر حبيب

واحدي

اسامي

دكتر جمشيد

يزداني چراتي

اسامي

دكتر ذبيح اله

يوسفي

اسامي

 
 
1397/10/02
Powered by DorsaPortal