دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
تاريخچه معاونين پژوهشي
 

تاریخچه معاونین پژوهشی دانشکده بهداشت

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت مدیریت

مدرک تحصیلی

سال

ماه

روز

1

محمود محمدیان

91/12/14

92/9/19

-

9

5

Ph.D

2

سیدابوالحسن نقیبی

92/9/19

96/11/6

 4

 01

 17

Ph.D

 3 جمشیدیزدانی(با حفظ سمت) 96/11/07 98/12/02 2 - 25 Ph.D
 4 سیدابوالحسن نقیبی 98/12/03     Ph.D
 

 

1399/05/18
Powered by DorsaPortal