دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
تاريخچه معاونين پژوهشي
 

تاريخچه معاونين پژوهشي دانشكده بهداشت

رديف

نام ونام خانوادگي

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

مدت مديريت

مدرك تحصيلي

سال

ماه

روز

1

محمود محمديان

91/12/14

92/9/19

-

9

5

Ph.D

2

سيدابوالحسن نقيبي

92/9/19

96/11/6

 4

 01

 17

Ph.D

 

1397/06/24
Powered by DorsaPortal