دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند
br ENGLISH
روابط عمومی
                   
 
 

تصوير

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

داخلي

مستقيم

 

اكبر عليزاده

مسئول دفتر

مسئول روابط عمومي 

2023

2020 

 33543085

 
 
 
   

آدرس:

ساري-كيلومتر 18 جاده خزرآباد-مجتمع دانشگاه علوم پزشكي پيامبر اعظم (ص)-دانشكده بهداشت 

صندوق پستي:    1553-48175                   تلفن دفتر           33543085-011

  كدپستي:        16548-48471                            فكس:             33542473-011

 
 
1397/06/21
Powered by DorsaPortal