دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
مدير گروه و اعضاء هيئت علمي
  
 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رزومه

تلفن 3-33543081  (011)

پست الکترونیک

داخلی

مستقیم

  دکترعلیرضا قائمی  مدیر گروه
 عضو هیات علمی
 استادیار CV  2274 
 
Ghaemi1387@yahoo.com   
 

 

دکتر سیدعلی رحیمی
عضو هیات علمی
(بازنشسته)
استادیارCV    
Rahimi201@yahoo.com
 
   دکتر آتنا رمضانی عضو هیات علمی استادیار CV 2242 33543759Ramezaniatena@yahoo.com 
دکترحبیب واحدیعضو هیات علمیاستادیار CV202233543785
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
1399/07/23
Powered by DorsaPortal