دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
مدير گروه و اعضاي هيئت علمي
  
 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رزومه

تلفن 3-33543081   (011)

پست الکترونیک

داخلی

مستقیم

  

 دکترسید نورالدین موسوی نسب

 مدیر گروه
 عضو هیات علمی

 دانشیار

 CV

 2141

33543843 

 

 mousavinasab@mazums.ac.ir
  دکتربیژن شعبانخانی  عضو هیات علمی استادیار CV 2036
 
 
bshabankhani@mazums.ac.ir
 
  دکتر رضاعلی محمدپورتهمتن عضو هیات علمی  استاد CV 2062 33543843
 
rezaali.mohammadpour@mazums.ac.ir 
 
 
   دکتر جمشید یزدانی چراتی
 رئیس دانشکده
 عضو هیات علمی
استاد
 CV
 
  2023
  2125
  33543843
 
jyazdani@mazums.ac.ir
 
   
 
  
  
 
 
 
1399/07/23
Powered by DorsaPortal