دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
تاريخچه
گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي در سال 1375 با شكل گيري گروه‌هاي آموزشي ديگر در سطح دانشكده بهداشت تشكيل و براي تدريس دروس آمار و اپيدميولوژي و روش تحقيق در كليه دانشكده‌هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران اقدام نموده است. اين گروه از نيمسال اول سال 1387 اقدام به پذيرش چهار دانشجوي آمار زيستي در مقطع كارشناسي ارشد كرده است و تا پايان نيمسال دوم سال 1394 و پس از طي 7 دوره تعداد 23 فارغ التحصيل در اين رشته داشته است.
1396/04/25
Powered by DorsaPortal