دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
پرسنل و كارشناس گروه
 
 
 

تصویر

 نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

نام آزمایشگاه

 

تلفن 33543081-3 (011)

 

داخلی

مستقیم

 

 دکتر یحیی اسفندیاری  دکترا

کارشناس ارشد

مهندسی محیط زیست 

آزمایشگاه تحقیقات محیط

آزمایشگاه شیمی محیط
آزمایشگاه مواد زائد جامد

 

 

2198 

33543616
 معصومه اسلامی فر

فوق لیسانس

کارشناس ارشد میکروبیولوژی 

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط 

 

2207 

33543616 

   معصومه شیخی لیسانس
 کارشناس بهداشت محیط
 آزمایشگاه آلودگی هوا
  
 
33543616
 
 
 
1399/10/29
Powered by DorsaPortal