دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
مدير گروه و اعضاي هيئت علمي
  

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رزومه

تلفن 3-33543081  (011)

پست الکترونیک

داخلی

مستقیم

  دکتر سیاوش اعتمادی نژاد  مدیر گروه
 عضو هیات علمی
 دانشیار CV  2056 33543231
 
 Dr.setemadi@yahoo.com
  دکتر حاجی امید کلته  عضو هیات علمی استادیار CV 2025 33543493h.omid@mazums.ac.ir 
   مهندس احمد علیزاده لاریمی
  عضو هیات علمی
(بازنشسته)
 مربی CV   
 Alizadeh17@yahoo.com
 
   دکتر محمود محمدیان عضو هیات علمی استاد CV  2029 33543493
 Mohammadyan@yahoo.com
 
   مهندس محمدامین موعودی
 عضو هیات علمی
(بازنشسته)
 مربی  CV   
 
 Mouodi2006@yahoo.com
 

دکتر میرتقی میرمحمدی 

عضو هیات علمی 

 استادیار

CV  

 2193

33543759 

mirtaghim@yahoo.com
 

 دکترزهرا نقوی کنجین
 
عضو هیات علمی
 
استادیار
  
2025
 
33543231
 
 
 
 
  

 

 
1399/07/23
Powered by DorsaPortal