دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
تاریخچه
 
گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي دانشكده بهداشت ساري فعاليت خويش را با آموزش در مقطع كارداني در سال 1370 آغاز كرد. در سال 1383 كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه‌اي، سال 1388 كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه‌اي، سال 1391 كارشناسي ارشد بهداشت حرفه‌اي، در سال 1392 كارشناسي ارشد رشته ارگونومي راه اندازي شدند. متناسب با نياز هاي جامعه در حال رشد و افزايش تعداد و تنوع آلودگي ‌هاي زيست محيطي و آلاينده‌هاي منتشره در محيط هاي شغلي و صنعتي و مخاطرات محيط كار زمينه فعاليت گروه نيز قابل افزايش است. گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي مشاركت در حفظ و ارتقاء سلامت نيروي كار در سطح استان و كشور را از طريق انجام فعاليت هاي آموزشي؛ پژوهشي و خدماتي از مهمترين وظايف خويش تلقي مي نمايد
 
1396/04/27
Powered by DorsaPortal