دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد
br ENGLISH
معرفی

(Education Development Office (EDO

دفترEDO  دانشكده بهداشت

 دفتر EDO دانشكده بهداشت در اسفند 1389 با توجه به سياستها وتصميمات حوزه معاونت آموزشي دانشگاه و احساس ضرورت آن توسط دانشكده در دانشكده تاسيس و آغاز بكار كرد. در ابتداي فعاليت اين دفتر توسط يك نفر كارشناس مسئول شروع بكار نمود و سپس آقاي مهندس احمد عليزاده (عضو محترم هيئت علمي دانشكده كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي) به معاونت آموزشي دانشگاه به عنوان مسئول دفتر توسعه آموزش دانشكده معرفي شد و پس از هماهنگيهاي اوليه و موافقت دانشگاه، با حكم رئيس دانشكده آغاز بكار نمود. درادامه ضمن برگزاري جلسات متعددي در حوزه معاونت آموزشي دانشكده پيرامون موضوع تشكيل تا سياستگذاري هاي لازم انجام و برنامه ها اعلام شود.

هدف ازتاسيس اين دفتر توجه بيشتر ارتقاء كمي و كيفي امر آموزش اساتيد و دانشجويان مي باشد .

از وظايف عمده و مهم اين دفتر طراحي و بهبود روشهاي آموزشي ؛ برنامه ريزي وارزشيابي در گروههاي آموزشي خواهد بود .

كميته هاي تخصصي دفتر توسعه آموزش
كميته برنامه ريزي درسي 
كميته پژوهش درآموزش 
 
كميته ارزشيابي 
 
كميته آموزش مداوم 
 
كميته دانشجويي

 در صورت نياز به فصلنامه اين دفتر در راستاي چاپ فصلنامه علمي آموزشي , نسبت به هماهنگي هاي لازم با كليه اعضاء هيـأت علمي دانشكده در خصوص تهيه مطالب مناسب علمي آموزشي اقدام مي نمايد.

ساير فعاليتهاي اين دفترعبارتند از :
الف : ايجاد بانك اطلاعاتي از كليه اعضاء هيـأت علمي حاوي CV، سوابق فعاليتهاي آموزشي پژوهشي، گواهي شركت اعضاء در همايشها، كنگره ها، كارگاههاي آموزشي و ... نام برد . 
ب : تهيه بانك سئوالات در هر گروه آموزشي و تشكيل كميته بررسي سئوالات توسط كميته اي متشكل از مسئول دفتر EDO دانشكده، مدير گروه آموزشي مربوطه و اعضاء هيـأت علمي آن گروه و همچنين ارزشيابي سئوالات هر گروه آموزشي 
ج : جمع آوري طرح درس اعضاء هيـأت علمي در هر گروه آموزشي
د : همكاري در انجام ارزشيابي دروني در هر گروه آموزشي با مدير گروهها
هـ : اجراي ارزشيابي پايان هرنيمسال تحصيلي 
و : اطلاع رساني برگزاري فراخوانها، همايش ها و توزيع بروشورهاي آموزشي و پژوهشي بين اعضاء هيـأت علمي
ز : تكميل برنامه هفتگي و ماهيانه فعاليت اعضاي هيـأت علمي توسط آنان و گرد آوري آنها در دفتر  EDO
ح : تشكيل كميته هماهنگي دانشجويي به منظور جلب مشاركت دانشجويان در برخي برنامه ها و فعاليتهاي اين دفتر 

  دفتر توسعه آموزش دانشكده:

1398/08/27
Powered by DorsaPortal