دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
معرفی

(Education Development Office (EDO

دفترEDO  دانشکده بهداشت

 دفتر EDO دانشکده بهداشت در اسفند 1389 با توجه به سیاستها وتصمیمات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و احساس ضرورت آن توسط دانشکده در دانشکده تاسیس و آغاز بکار کرد. در ابتدای فعالیت این دفتر توسط یک نفر کارشناس مسئول شروع بکار نمود و سپس آقای مهندس احمد علیزاده (عضو محترم هیئت علمی دانشکده کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای) به معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده معرفی شد و پس از هماهنگیهای اولیه و موافقت دانشگاه، با حکم رئیس دانشکده آغاز بکار نمود. درادامه ضمن برگزاری جلسات متعددی در حوزه معاونت آموزشی دانشکده پیرامون موضوع تشکیل تا سیاستگذاری های لازم انجام و برنامه ها اعلام شود.

هدف ازتاسیس این دفتر توجه بیشتر ارتقاء کمی و کیفی امر آموزش اساتید و دانشجویان می باشد .

از وظایف عمده و مهم این دفتر طراحی و بهبود روشهای آموزشی ؛ برنامه ریزی وارزشیابی در گروههای آموزشی خواهد بود .

کمیته های تخصصی دفتر توسعه آموزش
کمیته برنامه ریزی درسی 
کمیته پژوهش درآموزش 
 
کمیته ارزشیابی 
 
کمیته آموزش مداوم 
 
کمیته دانشجویی

 در صورت نیاز به فصلنامه این دفتر در راستای چاپ فصلنامه علمی آموزشی , نسبت به هماهنگی های لازم با کلیه اعضاء هیـأت علمی دانشکده در خصوص تهیه مطالب مناسب علمی آموزشی اقدام می نماید.

سایر فعالیتهای این دفترعبارتند از :
الف : ایجاد بانک اطلاعاتی از کلیه اعضاء هیـأت علمی حاوی CV، سوابق فعالیتهای آموزشی پژوهشی، گواهی شرکت اعضاء در همایشها، کنگره ها، کارگاههای آموزشی و ... نام برد . 
ب : تهیه بانک سئوالات در هر گروه آموزشی و تشکیل کمیته بررسی سئوالات توسط کمیته ای متشکل از مسئول دفتر EDO دانشکده، مدیر گروه آموزشی مربوطه و اعضاء هیـأت علمی آن گروه و همچنین ارزشیابی سئوالات هر گروه آموزشی 
ج : جمع آوری طرح درس اعضاء هیـأت علمی در هر گروه آموزشی
د : همکاری در انجام ارزشیابی درونی در هر گروه آموزشی با مدیر گروهها
هـ : اجرای ارزشیابی پایان هرنیمسال تحصیلی 
و : اطلاع رسانی برگزاری فراخوانها، همایش ها و توزیع بروشورهای آموزشی و پژوهشی بین اعضاء هیـأت علمی
ز : تکمیل برنامه هفتگی و ماهیانه فعالیت اعضای هیـأت علمی توسط آنان و گرد آوری آنها در دفتر  EDO
ح : تشکیل کمیته هماهنگی دانشجویی به منظور جلب مشارکت دانشجویان در برخی برنامه ها و فعالیتهای این دفتر 

  دفتر توسعه آموزش دانشکده:

 
 
 
1399/10/21
Powered by DorsaPortal