دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
br ENGLISH
كاركنان واحد آموزش

 

تصویر

 نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

داخلی

مستقیم

  دکترخدیجه بریمانی دکترا کارشناس مسئول  امور آموزشی و دانشجویی  2136 33543618
  

 

 حسن دهبندی

فوق لیسانس

کارشناس آموزش

2081 

 33543618  

   مائده توکلی فوق لیسانس  کارشناس آموزش 208133543618   
  انسیه دولتی فوق لیسانس   کارشناس تحصیلات تکمیلی 2133 33543229  
   مائده کاظمی فوق لیسانس   کارشناس آموزش   2135  33543229
  معصومه باباجان پورفوق لیسانس  کارشناس آموزش   2135  33543229
 
 
  
 
 
  
 
1399/10/23
Powered by DorsaPortal