دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/10/23 تعداد بازدید: 60
دهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده
دهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده در اتاق رياست دانشكده در تاريخ 98/10/21 برگزار شد.
دهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده در اتاق رياست دانشكده در تاريخ 98/10/21 برگزار شد. در اين جلسه دو طرح تحقيقاتي و يك طرح پايان نامه دانشجويي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه دو طرح مورد موافقت گرديد و يك طرح پايان نامه دانشجويي موردموافقت  به شرط بررسي مجدد مخالفت بعمل آمد. روابط عمومي دانشكده بهداشت       
دهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده
Powered by DorsaPortal