دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
علوم پايه
 
 طرح درس   -  طرح دوره 
اساتيد مدعو گروه‌هاي آموزشي علوم پايه
 
       طرح درس                                           استاد              طرح دوره                          استاد
       
  
   مواد خوراكي و رژيم هاي درمانيدكتر رمضاني  اصول تغذيهدكتر رمضاني 
   
  تغذيه و تغذيه درمانيدكترقائمي   تغذيه و تغذيه درماني (پرستاري آمل)دكترقائمي

 موادخوراكي ورژيم‌هاي درمان(داروسازي ساري-رامسر) دكترقائمي
   بهداشت مواد غذايي دكترواحدي   
  بهداشت موادغذاييدكترواحدي
    بهداشت رواني و اعتياد دكتريزدانپناه   
  روانشناسي و بهداشت روانيدكتريزدانپناه   بهداشت رواني و اعتياد دكتريزدانپناه
  مهارتهاي ارتباطيدكتريزدانپناه   روانشناسي و بهداشت روانيدكتريزدانپناه 
   مهارتهاي ارتباطيدكتريزدانپناه
 
 
 
1397/09/11
Powered by DorsaPortal