دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
كاركنان واحد حسابداري
  
 

تصوير

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

داخلي

مستقيم

   بهرام يوسفي مسئول حسابداري  2121 33543228
  علي اكبر دستاران انباردار 2160 33543228
  حسن ذبيحي  كارپرداز 2118 33543228
  رضا كارگر حسابدارو امين اموال  2221 33543228
  فاطمه اسكندري
 حسابدار
(مامور از مركز بهداشت)
 
2221
 
33543228
 
 
1398/09/05
Powered by DorsaPortal