دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
br ENGLISH
كاركنان واحد حراست

 

تصوير

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن  3-33543081   (011)

داخلي

مستقيم

  بهرام يوسفي
 رابط حراست
 
 
2121
 
 
33543228
  علي كاكوئي   نگهبان  2078 33543081
 
 
1398/09/05
Powered by DorsaPortal