دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
br ENGLISH
درباره معاونت دانشجويي

 

 

 
به نام آن كه جان را فكرت آموخت

 

حوزه دانشجويي- فرهنگي دانشكده بهداشت با ايجاد الگوهاي مناسب در راستاي ارتقاء سطح فرهنگي و علمي دانشجويان گام برمي دارد. تلاش و فعاليت هاي اين حوزه  در زمينه مرتفع كردن مشكلات فرهنگي ، رفاهي و مالي دانشجويان متمركز مي باشد.

ايجاد بستري مناسب براي شكوفايي استعدادهاي دانشجويان در ابعاد جسمي و روحي از طريق حمايت هاي مالي و معنوي و نيز ايجاد زمينه لازم در جهت تربيت دانشجويان كارآمد و توانمند براي ورود به عرصه اجتماع از مهمترين اولويتهاي كاري اين حوزه مي باشد.

ارائه خدمات صنفي ، رفاهي به نحو شايسته و مطلوب در حد مقررات و امكانات موجود نيز يكي از اهداف اين حوزه مي باشد.

از اهداف كلي اين حوزه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

-         بهينه سازي خدمات صنفي، رفاهي ، ورزشي و فرهنگي دانشجويان

-         نهادينه كردن و تقويت فرهنگ ورزشي در عرصه هاي دانشجويي و همكاران دانشكده

-         ايجاد بستري مناسب براي رشد و شكوفائي استعدادهاي بالقوه دانشجويان در زمينه هاي علمي، فرهنگي و هنري و ورزشي.

-         ايجاد هماهنگي و همسويي بين دانشكده و تمامي عناصر و واحدهاي فعال دانشجويي، فرهنگي دانشگاه

-         استفاده از كليه منابع و ظرفيت هاي موجود در دانشگاه براي توسعه توليد برنامه هاي فرهنگي

-          هماهنگي و برنامه ريزي امور مربوط به اردوهاي دانشجوئي ، جشن ها ، اعياد مذهبي ، همايش ها، سخنراني ها و برنامه هاي متنوع ديگر در دانشكده

1397/06/21
Powered by DorsaPortal