دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
br ENGLISH
تاريخچه معاونين پژوهشي
 

تاريخچه معاونين پژوهشي دانشكده بهداشت

رديف

نام ونام خانوادگي

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

مدت مديريت

مدرك تحصيلي

سال

ماه

روز

1

محمود محمديان

91/12/14

92/9/19

-

9

5

Ph.D

2

سيدابوالحسن نقيبي

92/9/19

96/11/6

 4

 01

 17

Ph.D

 

1397/06/24
Powered by DorsaPortal